Lời nói đầu

Dự báo tháng, mùa khu vực Nam Bộ do Phòng  Nghiên cứu khí tượng – khí hậu,

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu xây dựng và đưa ra bản tin hàng tháng.

Nội dung của “Dự báo tháng, mùa khu vực Nam Bộ” được đăng tải trên Internet theo địa chỉ: http://www.sihymecc.vn

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Nghiên cứu khí tượng – khí hậu và Biến đổi khí hậu,

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu,

Địa chỉ: Số 200 Lý Chính Thắng, Quận 3, Phường 9, Tp.HCM.

Điện thoại : 0838 29 00 57- 0838 24 38 15   Fax: 0838 24 38 16

Email: sihymecc@gmail.com

Website: http://sihymecc.vn

 

Click vào từng tháng để xem chi tiết

 

Năm 2015

Tháng 1                                  Tháng 7

Tháng 2                                  Tháng 8

Tháng 3                                  Tháng 9

Tháng 4                                  Tháng 10

Tháng 5                                  Tháng 11

Tháng 6                                  Tháng 12


Năm 2016

Tháng 1                                  Tháng 2

Tháng 3                                  Tháng 4

Tháng 5                                  Tháng 6

Tháng 7                                  Tháng 8

Tháng 9                                  Tháng 10

Tháng 11   Tháng 12

Năm 2017

Tháng 1                                 Tháng 2
Tháng 3                                 Tháng 4
Tháng 5                                 Tháng 6
Tháng 7                                 Tháng 8
Tháng 9                                 Tháng 10
Tháng 11                               Tháng 12
 
Năm 2018

Tháng 1                                  Tháng 2
Tháng 3                                  Tháng 4
Tháng 5                                  Tháng 6
Tháng 7                                  Tháng 8
Tháng 9                                  Tháng 10
Tháng 11