Tuyển tập hội thảo quốc gia về KTTV, BĐKH 2016

KHÍ TƯỢNG, KHÍ HẬU VÀ KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

 

1

XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI NINH THUẬN

Mai Văn Khiêm, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín

1

2

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG MÔ PHỎNG MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG GIÓ MÙA MÙA HÈ Ở KHU VỰC VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH CFS/RSM

Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm, Hà Trường Minh, Lưu Nhật Linh

9

3

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA THÁNG VÀ MÙA CHO KHU VỰC VIỆT NAM DỰA VÀO SẢN PHẨM CỦA HỆ THỐNG DỰ BÁO KHÍ HẬU (CFS) CỦA HOA KỲ

Phan Thị Anh Thơ, Nguyễn Đăng Mậu, Hà Trường Minh, Lưu Nhật Linh, Trương Hoài Thanh

22

4

MÔ PHỎNG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 25/7- 04/08/2015 TẠI QUẢNG NINH BẰNG MÔ HÌNH WRF

Công Thanh, Nguyễn Văn Đức

29

5

NGHIÊN CỨU ĐỘ NHẠY CỦA THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU ĐỐI VỚI MÔ PHỎNG MƯA DO BÃO MIRINAE TRÊN KHU VỰC VIỆT NAM

Công Thanh, Trần Tiến Đạt

36

6

MÔ PHỎNG ĐỢT MƯA LỚN TỪ NGÀY 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF

Trần Duy Thức, Vũ Văn Thăng, Vũ Thế Anh, Nguyễn Văn Hiệp

45

THỦY VĂN, TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HẢI VĂN

 

7

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG HÌNH THÁI CỬA SÔNG CỔ CHIÊN DƯỚI TÁC ĐỘNG THỦY ĐỘNG LỰC

Nguyễn Văn Hồng, Trần Tuấn Hoàng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh, Ngô Nam Thịnh

51

8

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO TỈNH THÁI BÌNH GÂY RA BỞI NƯỚC DÂNG KHI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO ĐỔ BỘ

Nguyễn Xuân Hiển, Huỳnh Thị Lan Hương, Phạm Văn Tiến, Khương Văn Hải, Dương Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Phương, Lê Đức Quyền, Đặng Linh Chi

59

9

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LŨ CHO LƯU VỰC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐOẠN QUA TỈNH TÂY NINH

Trần Tuấn Hoàng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh, Trương Công Trường

68

10

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM CỦA TP. HỒ CHÍ MINH THEO CHỈ SỐ ÁP LỰC NƯỚC WPI

Vũ Thị Hương, Hoàng Thị Vân Anh

76

11

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THEO DÕI DIỄN BIẾN XÓI LỞ - BỒI TỤ KHU VỰC BỜ BIỂN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI

Phạm Thanh Long, Bùi Chí Nam

85

12

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC XUYÊN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA

Bùi Việt Hưng

93

13

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGẬP LỤT ĐẾN MỘT SỐ NGÀNH TẠI LƯU VỰC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG, TÂY NINH

Trần Tuấn Hoàng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh

102

14

TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG Ô NHIỄM KHU VỰC SÔNG THỊ VẢI HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Ngô Nam Thịnh,  Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thanh Long

111

15

XÓI LỞ BỜ BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC TRONG ĐIỀU KIỆN MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG

Lê Hoài Nam, Nguyễn Đức Mạnh, Đặng Thị Ngọc Thủy, Hà Quang Hải

122

16

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN DÒNG CHẢY CỰC TRỊ TRÊN TIỂU LƯU VỰC BÀ LỤA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT – TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trương Văn Hiếu

132

17

ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH SWAN PHIÊN BẢN MỚI ĐỂ DỰ BÁO SÓNG VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

Trần Văn Hưng, Phùng Thị Vui, Hoàng Thanh Minh

142

 

18

PHÂN CHIA HỆ THỐNG BỜ BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC

Lê Hoài Nam, Đặng Thị Ngọc Thủy, Hà Quang Hải

150

19

NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN IDF (CƯỜNG ĐỘ MƯA - THỜI GIAN -TẦN SỐ) CỦA CÁC TRẠM MƯA Ở KHU VỰC HẠ DU SÔNG SÀI GÒN

Trương Văn Hiếu

160

 

20

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN XÓI LỞ CỬA SÔNG CỔ CHIÊN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN

Ngô Nam Thịnh, Trần Tuấn Hoàng, Nguyễn Văn Hồng, Võ Thị Thảo Vi, Huỳnh Thị Mỹ Linh

168

 

21

XU THẾ BIẾN ĐỔI LƯỢNG MƯA VÀ DÒNG CHẢY VÙNG THƯỢNG LƯU LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI TRONG GIAI ĐOẠN 1983-2012

Vũ Thị Vân Anh, Trần Thị Thu Thảo

174

22

DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC LỚN NHẤT HẠ LƯU SÔNG ĐỒNG NAI NĂM 2016

Nguyễn Văn Trọng, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thị Vân Anh

181

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG

 

23

XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CHO KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN

Mai Văn Khiêm, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín

189

24

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THÍ ĐIỂM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bảo Thạnh, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín, Võ Thị Nguyên

196

25

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI: SỰ GẮN KẾT VÀ THÁCH THỨC

Trần Thục, Trần Thanh Thủy, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Xuân Hiển, Chu Thị Thanh Hương

205

26

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bảo Thạnh, Lê Ánh Ngọc, Võ Thị Nguyên, Bùi Chí Nam, Phan Thùy Linh

212

 

27

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN PHAN THIẾT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nguyễn Duy Minh Hải , Tôn Thất Lãng

220

28

PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẤP ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM

Vũ Thị Hương, Phạm Thanh Long, Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Thái Sơn, Jarva Jaana, Schmidt-Thome Philipp, Nuottimäki Kristiina, Nguyễn Thị Hạ, Trần Việt Hoàn, Kiều Duy

227

 

29

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH NINH THUẬN

Đặng Thanh Bình, Lê Thanh Hùng, Dương Văn Tiển

235

30

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG DO THIÊN TAI ĐẾN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC

Phạm Thanh Long, Nguyễn Văn Tín, Vũ Thị Hương

242

31

MỨC ĐỘ PHƠI NHIỄM VỚI NGẬP LỤT CỦA LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HUYỆN CẦN GIỜ

Trần Xuân Hoàng , Lê Ngọc Tuấn

250

32

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BÉ

Vũ Thị Hương, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thị Vân Anh

260

 

33

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHƠI NHIỄM VỚI XÂM NHẬP MẶN CỦA LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG – THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN CẦN GIỜ

Vũ Thị Ngọc Mỹ, Lê Ngọc Tuấn

270

 

34

ĐÁNH GIÁ DIỀN BIỄN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Phan Thùy Linh, Nguyễn Văn Hồng, Phan Thị Hởi

279

35

XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TỈNH THANH HOÁ

Phạm Thanh Long, Trương Hoài Thanh

286