Đoàn Thanh niên Chi đoàn Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi Bộ Phân viện

 Tổng số đoàn viên:          8
 Nam:                             5

 Nữ:                                3

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2015-2017:

1

Vũ Thị Hương

Bí thư

2

Nguyễn Thái Sơn

Phó bí thư

3

Hoàng Đình Thành

Ủy viên

 

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

-  Danh hiệu xuất sắc 3 năm liền

-  Được tặng giấy khen và cờ thi đua của Thành Đoàn TP.HCM  về việc hoàn thành xuất sắc cồn tác đoàn và phong trào thanh niên

-  Được tặng bằng khen của BCH Trung ương Đoàn về việc hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM năm 2012

-  Đã thực hiện 3 đề tài Vườn Ươm thuộc chương trình Vườn Ươm Sáng Tạo Trẻ do Thành đoàn TP.HCM chủ trì, Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM quản lý.

ĐEM TÌNH THƯƠNG, LÒNG NHÂN ÁI ĐẾN VỚI TRẺ THƠ 
             


GIỌT MÁU NHÂN ÁI, CỨU GIÚP NGƯỜI BỆNH


  

THANH NIÊN HỢP SỨC ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG

 RÈN LUYỆN SỨC KHỎE ĐỂ DÂN CƯỜNG, NƯỚC THỊNH

 


MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA CHI ĐOÀN