Một số hoạt động về hội diễn văn nghệ chào mừng đại hội XII công đoàn Việt Nam ,73 Năm Cách Mạng Tháng 8 và ngày Quốc Khánh 2/9CÁC TIN, BÀI KHÁC