Lời nói đầu Dự báo tháng, mùa khu vực Nam Bộ do Phòng  Nghiên cứu khí tượng – khí hậu, Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu xây dựng và đưa ra bản tin hàng tháng. Nội dung của “Dự báo tháng, mùa khu vực Nam Bộ” được đăng tải trên Internet theo địa chỉ: http://www.sihymecc.vn Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về...
DỰ BÁO THÁNG 11 Dự báo chuẩn sai nhiệt độ tháng 11 : Nhiệt độ Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 0, 2-0, 4 0 C. Riêng Bến Tre có nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0, 6-0, 8 0 C.  Bảng 11.1. Giá trị chuẩn sai nhiệt độ cực trị cho các trạm tại Nam Bộ Trạm Kinh độ Vĩ độ Chuẩn...