Tính và dự báo sóng ở biển và đại dương cần thiết cho những lĩnh vực kinh tế như hàng hải, đóng tàu và khai thác tàu, cảng, các thủy công trình trên bờ và thềm lục địa, bảo vệ bờ. Trong hoạt động đa dạng của các ngành này cần biết thông tin về sóng biển, những đặc trưng sóng ở những vùng khác nhau. Trong số những đặc trưng của sóng biển thì quan trọng nhất là những độ cao sóng cực đại, vì những sóng lớn luôn luôn là mối nguy hiểm nhất đối với tàu và các thủy công trình.

 


Các ngành kinh tế cần những loại dự báo sóng khác nhau: có thể là những đặc trưng xác suất (chế độ) của sóng trong thời kỳ dài và cũng có thể là những yếu tố sóng trong một thời điểm cụ thể hàng ngày. Hình thức tiện dụng nhất để thể hiện dự báo sóng là những bản đồ sóng, trên đó các độ cao sóng và chu kỳ sóng được biểu diễn bằng các đường đẳng trị. Đã vài thập kỷ nay các nước như Nga và Mỹ đã lập các bản đồ dự báo sóng cho các vùng đại dương. Những bản đồ này có giá trị to lớn đối với ngành hàng hải, đặc biệt từ khi xuất hiện dịch vụ đảm bảo những đường bơi tối ưu cho các tàu viễn dương.

 


Bản tin dự báo sóng dưới đây được cung cấp bởi phòng Nghiên cứu Hải văn - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu .


Vui lòng kéo xuống phía dưới để xem chi tiết

 

 

 

 

KẾT QUẢ TRƯỜNG DỰ BÁO SÓNG BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21 SW

 

Bản tin số 2 (từ ngày 08-10 tháng 1 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 3 (từ ngày 16-18 tháng 1 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 4 (từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2016)

Xem tại đây 

Bản tin số 5 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2016)

Xem tại đây 

Bản tin số 6 (từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 29 tháng 02 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 7 (từ ngày 05 tháng 03 đến ngày 07 tháng 03 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 8 (từ ngày 12 tháng 03 đến ngày 14 tháng 03 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 9 (từ ngày 19 tháng 03 đến ngày 21 tháng 03 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 10 (từ ngày 26 tháng 03 đến ngày 28 tháng 03 năm 2016)

Xem tại đây 

Bản tin số 11 (từ ngày 2 tháng 04 đến ngày 4 tháng 04 năm 2016)

Xem tại đây 

Bản tin số 12 (từ ngày 9 tháng 04 đến ngày 11 tháng 04 năm 2016)

Xem tại đây 

Bản tin số 13 (từ ngày 16 tháng 04 đến ngày 18 tháng 04 năm 2016)

Xem tại đây 

Bản tin số 14 (từ ngày 23 tháng 04 đến ngày 25 tháng 04 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 15 (từ ngày 30 tháng 04 đến ngày 2 tháng 05 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 16 (từ ngày 07 tháng 05 đến ngày 09 tháng 05 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 17 (từ ngày 23 tháng 05 đến ngày 25 tháng 05 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 18 (từ ngày 28 tháng 05 đến ngày 30 tháng 05 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 19 (từ ngày 04 tháng 06 đến ngày 06 tháng 06 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 20 (từ ngày 11 tháng 06 đến ngày 13 tháng 06 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 21 (từ ngày 10 tháng 06 đến ngày 12 tháng 06 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 22 (từ ngày 28 tháng 06 đến ngày 30 tháng 06 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 23 (từ ngày 19 tháng 07 đến ngày 21 tháng 07 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 24 (từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10 năm 2016)

Xem tại đây

Bản tin số 3 (từ ngày 16-18 tháng 1 năm 2016)