Bản tin dự báo sóng khu vực Nam Bộ từ ngày 07-01-2019 đến ngày 12-01-2019

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG NGÀY 07/01/2019 – 12/01/2019:

Bằng việc sử dụng mô hình Mike 21 SW để dự báo sóng cho khu vực biển Nam bộ. Độ cao sóng cực đại của sóng biển là quan trọng nhất trong những đặc trưng của sóng, vì những sóng lớn thường gây nguy hiểm đối với tàu thuyền và các công trình ven biển.

Quy trình tính toán, xử lý dữ liệu và dự báo sóng đã được thiết lập, qua đó rút ngắn thời gian dự báo sóng và thường xuyên hơn.

Bản tin dự báo sóng dưới đây được cung cấp bởi phòng Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn – Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Thời gian dự báo từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019. Mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả để việc dự báo mang lại ý nghĩa và hoàn thiện hơn.

DỰ BÁO SÓNG CỰC ĐẠI KHU VỰC NAM BỘ BẮT ĐẦU LÚC 7G00 NGÀY 07/01/2019

Vùng biển

Dự báo 24 giờ

Dự báo 48 giờ

Dự báo 72 giờ

Mức độ nguy hại

Độ cao (cm)

Hướng

Độ cao (cm)

Hướng

Độ cao (cm)

Hướng

Ninh Thuận

56 – 279

Bắc Đông Bắc

237 – 287

Đông Đông Bắc

239 – 295

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Bình Thuận

56 – 220

Đông Đông Bắc

135 – 212

Đông Đông Bắc

124 – 220

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Vũng Tàu

56 – 455

Đông Đông Bắc

317 – 385

Đông Đông Bắc

298 – 358

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Tp. HCM

56 – 444

Đông Đông Bắc

321 – 384

Đông Đông Nam

302 – 358

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Tiền Giang

56 – 408

Đông Đông Bắc

304 – 360

Đông Đông Bắc

288 – 335

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Trà Vinh

57 – 373

Đông Đông Bắc

260 – 364

Đông Đông Bắc

266 – 290

Đông

Có nguy hại

Bến Tre

56 – 359

Đông Đông Bắc

273 – 325

Đông Đông Bắc

262 – 297

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Bạc Liêu

56 – 347

Đông Đông Bắc

230 – 352

Đông Đông Bắc

238 – 277

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Cà Mau

56 – 309

Đông Đông Bắc

221 – 328

Đông Đông Bắc

225 – 266

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Kiên Giang

56 – 82

Bắc Đông Bắc

68 – 80

Đông Đông Bắc

63 – 73

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Côn Đảo

56 – 421

Đông  Đông Bắc

254 – 420

Đông Đông Bắc

259 – 288

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

 

Vùng biển

Dự báo 96 giờ

Dự báo 120 giờ

Mức độ nguy hại

Độ cao (cm)

Hướng

Độ cao (cm)

Hướng

Ninh Thuận

242 – 297

Đông Đông Bắc

299 – 301

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Bình Thuận

137 – 177

Đông Đông Bắc

118 – 191

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Vũng Tàu

288 – 354

Đông Đông Bắc

227 – 334

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Tp. HCM

281 – 364

Đông Đông Bắc

215 – 332

Đông Đông Bắc

Có nguy hai

 

Tiền Giang

264 – 345

Đông Đông Bắc

200 – 311

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Trà Vinh

244 – 323

Đông Đông Bắc

249 – 293

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Bến Tre

239 – 310

Đông Đông Bắc

189 – 279

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Bạc Liêu

197 – 298

Đông Đông Bắc

194 – 274

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Cà Mau

180 – 265

Đông Đông Bắc

174 – 275

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Kiên Giang

41 – 70

Đông Đông Bắc

34 – 76

Bắc Đông Bắc

Có nguy hại

Côn Đảo

265 – 337

Đông Đông Bắc

268 – 341

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

KẾT QUẢ TRƯỜNG DỰ BÁO SÓNG BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21 SW

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 24 giờ (7 giờ ngày 08/01/2019)

 

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 48 giờ (7 giờ ngày 09/01/2019)

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 72 giờ (7 giờ ngày 10/01/202019)

 

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 96 giờ (7 giờ ngày 11/01/2019)

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 120 giờ (7 giờ ngày 12/01/2019)