Dự báo thời tiết bằng mô hình số ngày 17/04/2019

- Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

 

Ngày 17

Đêm 17

Ngày 18  

Đêm 18

ĐNB

 

TPHCM

Nhiệt độ

35.4

27.2

34.3

26.6

Lượng mưa

14.1

15.2

38.1

0.0

Độ ẩm

47.9

85.1

58.9

85.0

Đồng Phú

Nhiệt độ

34.1

25.0

35.9

24.2

Lượng mưa

8.0

0.0

1.9

0.0

Độ ẩm

54.1

93.0

46.6

92.3

Phước Long

Nhiệt độ

32.8

23.6

35.3

23.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

57.9

94.6

47.8

96.3

Tây Ninh

Nhiệt độ

34.7

25.6

36.5

25.3

Lượng mưa

2.5

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

52.8

79.2

48.9

92.7

Bình Dương

Nhiệt độ

35.8

26.2

36.4

24.8

Lượng mưa

4.6

1.1

0.1

0.0

Độ ẩm

46.5

86.3

49.6

92.1

Biên Hòa

Nhiệt độ

34.8

25.4

33.6

23.9

Lượng mưa

8.4

7.2

0.1

0.0

Độ ẩm

54.8

94.9

62.7

92.1

BRVT

Nhiệt độ

32.0

26.9

31.8

26.9

Lượng mưa

0.0

10.5

36.1

0.0

Độ ẩm

69.8

88.0

63.4

88.0

Côn Đảo

Nhiệt độ

30.0

27.7

29.2

27.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

72.8

79.7

69.7

81.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐBSCL

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

35.8

25.5

34.7

24.2

Lượng mưa

0.8

0.9

5.6

2.0

Độ ẩm

48.5

88.7

55.5

91.5

Mỹ Tho

Nhiệt độ

34.7

25.8

33.6

24.1

Lượng mưa

1.1

0.3

22.9

0.0

Độ ẩm

55.7

91.9

63.2

91.4

Cao lãnh

Nhiệt độ

35.4

25.3

33.9

24.2

Lượng mưa

12.1

0.1

3.8

0.0

Độ ẩm

50.8

92.4

60.7

89.9

Ba tri

Nhiệt độ

35.5

24.5

33.8

23.5

Lượng mưa

3.6

0.4

13.6

0.0

Độ ẩm

52.9

95.7

58.6

91.6

Càng Long

Nhiệt độ

34.4

24.2

32.8

23.3

Lượng mưa

5.2

0.1

34.4

0.0

Độ ẩm

55.6

96.1

66.1

90.1

Châu Đốc

Nhiệt độ

35.4

25.6

36.0

25.5

Lượng mưa

2.0

0.0

7.5

0.0

Độ ẩm

51.0

83.8

51.3

96.2

Cần Thơ

Nhiệt độ

34.6

24.7

35.4

23.7

Lượng mưa

13.3

0.0

3.9

0.0

Độ ẩm

55.1

96.4

53.6

95.6

Sóc Trăng

Nhiệt độ

35.0

25.7

34.4

24.7

Lượng mưa

0.9

0.0

9.1

0.7

Độ ẩm

52.9

92.1

57.1

87.6

Rạch Giá

Nhiệt độ

34.5

24.9

32.5

25.0

Lượng mưa

19.1

0.0

31.3

0.0

Độ ẩm

54.1

88.2

68.3

92.7

Phú Quốc

Nhiệt độ

31.2

26.9

30.6

28.1

Lượng mưa

10.8

0.0

0.0

66.6

Độ ẩm

66.4

90.4

35.9

89.0

Bạc Liêu

Nhiệt độ

33.4

27.2

33.1

27.5

Lượng mưa

0.0

3.4

1.2

2.4

Độ ẩm

61.5

87.1

64.3

82.5

Cà mau

Nhiệt độ

35.2

25.3

34.8

25.5

Lượng mưa

0.6

3.3

7.8

0.7

Độ ẩm

52.1

86.0

56.3

89.7

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

35.1

27.5

34.6

26.7

Lượng mưa

10.0

8.8

11.6

0.0

Độ ẩm

49.3

83.4

59.9

83.3

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

34.5

25.3

33.6

24.3

Lượng mưa

20.4

0.0

5.7

0.0

Độ ẩm

54.2

91.3

61.7

86.8

Cần Giờ

Nhiệt độ

30.7

27.5

30.6

26.8

Lượng mưa

0.0

4.3

32.1

0.0

Độ ẩm

74.4

90.2

63.1

92.5

Củ Chi

Nhiệt độ

34.6

26.5

35.5

24.4

Lượng mưa

8.2

0.1

7.8

0.0

Độ ẩm

51.5

86.0

52.7

93.0

Dự báo trường nhiệt ở Nam Bộ

Dự báo trường nhiệt

Dự báo trường mưa ở Nam Bộ 

Dự báo trường mưa

Dự báo mưa từng trạm ở Nam Bộ

Dự báo mưa trạm

Dự báo trường gió, áp ở Nam Bộ

Dự báo trường áp