Dự báo thời tiết từ 13-16/1/2019

Dự báo thời tiết 72 giờ (thời điểm dự báo – 18Z ngày 13/01/2019) (Giờ thực = UTC+7)

 

- Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày_13

Đêm_13

Ngày_14

Đêm_14

Ngày_15

Đêm_15

ĐNB

TPHCM

Nhiệt độ

34.6

23.4

34.1

21.7

35.0

23.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

Độ ẩm

39.9

83.8

35.6

88.1

39.8

87.3

Đồng Phú

Nhiệt độ

34.1

20.0

33.6

18.6

33.9

22.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

Độ ẩm

34.6

93.4

26.7

68.4

43.9

89.9

Phước Long

Nhiệt độ

33.2

19.9

33.1

18.8

33.0

21.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

Độ ẩm

37.1

82.5

25.1

71.2

46.9

99.0

Tây Ninh

Nhiệt độ

33.2

19.9

33.1

18.8

33.0

21.0

Lượng mưa

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

Độ ẩm

44.7

80.1

32.7

70.0

40.9

85.7

Bình Dương

Nhiệt độ

33.4

22.4

32.8

18.3

33.7

21.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

Độ ẩm

47.0

88.2

40.0

83.8

42.4

90.7

Biên Hòa

Nhiệt độ

33.4

22.4

32.8

18.3

33.7

21.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

47.3

90.7

36.2

88.7

44.1

99.1

BRVT

Nhiệt độ

29.7

23.9

29.8

24.4

30.7

25.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

61.6

82.1

52.7

76.0

52.7

75.9

Côn Đảo

Nhiệt độ

26.7

24.6

26.2

24.5

26.7

24.9

Lượng mưa

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

85.2

90.6

80.5

88.5

81.6

90.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNB

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

33.0

22.1

32.3

20.5

33.2

19.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

Độ ẩm

50.8

91.1

42.6

99.1

44.2

97.5

Mỹ Tho

Nhiệt độ

32.8

22.1

32.9

20.8

33.1

22.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

47.0

89.8

37.1

91.3

47.4

99.1

Cao lãnh

Nhiệt độ

31.9

22.0

31.8

20.6

32.5

20.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

Độ ẩm

57.4

93.0

49.3

99.1

49.3

95.4

Ba tri

Nhiệt độ

32.2

20.3

31.5

19.0

32.2

21.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

50.5

96.8

45.2

95.5

52.7

99.1

Càng Long

Nhiệt độ

31.7

20.3

30.9

19.2

31.4

21.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

49.4

93.3

46.5

95.8

54.3

99.0

Châu Đốc

Nhiệt độ

32.7

22.2

32.2

21.0

32.9

21.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

47.0

86.4

38.9

95.2

49.0

99.0

Cần Thơ

Nhiệt độ

32.1

21.4

32.1

19.7

32.3

20.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

53.7

98.4

43.3

99.1

51.7

99.1

Sóc Trăng

Nhiệt độ

31.8

22.2

31.6

21.0

31.5

22.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

46.2

91.9

46.8

91.5

50.8

99.0

Rạch Giá

Nhiệt độ

31.0

21.5

31.1

20.2

29.6

22.3

Lượng mưa

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

61.7

89.3

54.5

99.1

72.2

82.6

Phú Quốc

Nhiệt độ

31.0

26.0

28.7

25.6

28.1

25.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

63.6

85.8

64.7

86.9

77.9

94.4

Bạc Liêu

Nhiệt độ

32.0

24.5

32.2

23.7

33.0

24.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

Độ ẩm

52.9

88.5

50.0

87.0

47.2

93.6

Cà mau

Nhiệt độ

32.4

22.8

32.6

21.8

32.7

22.1

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

Độ ẩm

50.5

95.2

47.6

95.2

52.9

91.9

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

34.6

23.6

34.8

23.5

34.9

24.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

38.3

82.0

27.2

81.1

40.5

86.0

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

34.1

21.0

34.0

19.5

34.6

21.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

Độ ẩm

39.2

80.4

30.6

69.2

40.8

84.9

Cần Giờ

Nhiệt độ

28.2

24.5

28.0

24.3

28.7

24.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

59.4

82.2

50.9

76.7

56.3

75.9

Củ Chi

Nhiệt độ

33.4

22.5

32.9

19.7

33.9

21.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

Độ ẩm

46.5

88.4

40.9

84.4

41.8

89.3

Dự báo trường nhiệt ở Nam Bộ

 

Dự báo trường mưa ở Nam Bộ 

 

Dự báo mưa từng trạm ở Nam Bộ

 

Dự báo trường gió, áp ở Nam Bộ 

 

Dự báo được thực hiện với mục đích để người đọc tham khảo