Dự báo thời tiết từ 6-9/1/2019

Dự báo thời tiết 72 giờ (thời điểm dự báo – 00Z ngày 06/01/2019) (Giờ thực = UTC+7)

 - Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày_1

Đêm_1

Ngày_2

Đêm_2

Ngày_3

Đêm_3

ĐNB

ĐNB

TPHCM

Nhiệt độ

35.0

23.9

35.0

23.9

34.1

23.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

43.7

76.4

39.9

75.7

38.1

71.3

Đồng Phú

Nhiệt độ

34.1

20.7

33.8

20.9

33.2

20.8

Lượng mưa

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

46.8

82.8

37.5

77.1

44.1

75.2

Phước Long

Nhiệt độ

33.5

18.8

33.6

20.4

32.8

20.1

Lượng mưa

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

48.1

79.3

38.5

78.7

41.8

77.1

Tây Ninh

Nhiệt độ

33.5

18.8

33.6

20.4

32.8

20.1

Lượng mưa

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

45.9

80.5

37.5

80.4

42.4

88.2

Bình Dương

Nhiệt độ

33.9

20.2

34.1

20.3

33.8

20.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

47.2

85.1

43.3

85.9

38.3

85.9

Biên Hòa

Nhiệt độ

33.9

20.2

34.1

20.3

33.8

20.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

54.0

76.3

51.6

85.9

48.3

86.6

BRVT

Nhiệt độ

29.3

25.5

29.1

24.9

28.9

25.1

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

68.7

77.1

72.3

83.2

72.1

81.5

Côn Đảo

Nhiệt độ

26.9

24.8

26.1

24.6

26.4

24.7

Lượng mưa

0.7

0.6

0.4

0.5

0.1

0.0

Độ ẩm

87.6

95.0

86.5

93.8

84.2

93.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐBSCL

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

33.3

20.1

33.9

19.8

33.3

19.7

Lượng mưa

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

49.9

89.1

46.9

94.9

45.8

94.5

Mỹ Tho

Nhiệt độ

31.2

21.0

30.7

21.2

31.0

21.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

65.1

84.4

62.3

89.4

56.0

90.8

Cao lãnh

Nhiệt độ

32.6

19.7

31.7

19.5

31.7

19.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

56.7

93.5

56.3

99.0

51.6

98.3

Ba tri

Nhiệt độ

30.3

20.2

29.8

19.7

30.2

20.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

66.3

97.1

68.5

99.0

63.8

99.0

Càng Long

Nhiệt độ

29.7

21.4

29.2

20.3

29.6

20.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

69.1

91.4

70.6

96.5

65.7

94.2

Châu Đốc

Nhiệt độ

32.4

21.1

32.4

21.0

32.2

19.9

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

55.7

91.8

55.7

99.1

50.8

99.1

Cần Thơ

Nhiệt độ

30.8

21.1

30.5

20.8

30.8

20.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

63.9

98.1

65.4

99.1

60.2

99.1

Sóc Trăng

Nhiệt độ

30.1

22.4

29.8

21.0

30.1

21.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

70.0

95.7

71.9

99.0

63.5

99.0

Rạch Giá

Nhiệt độ

31.4

20.7

31.0

21.2

31.2

19.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

63.0

99.0

62.4

99.0

56.5

99.1

Phú Quốc

Nhiệt độ

31.4

25.3

28.8

24.9

28.9

24.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

67.0

83.3

67.0

90.6

66.2

90.5

Bạc Liêu

Nhiệt độ

30.7

24.0

29.9

23.6

30.9

23.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

68.5

94.5

72.3

95.6

58.0

92.8

Cà mau

Nhiệt độ

30.7

23.0

30.0

22.3

30.7

22.1

Lượng mưa

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

67.6

97.6

67.5

98.2

58.6

96.4

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

34.8

24.2

34.5

23.6

33.9

24.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

44.8

73.8

42.3

74.1

39.1

73.0

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

34.3

19.8

34.3

19.6

33.6

20.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

46.8

79.1

42.5

81.8

41.2

81.8

Cần Giờ

Nhiệt độ

28.4

25.4

28.1

24.8

27.9

24.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

67.6

76.5

70.8

81.6

67.7

81.3

Củ Chi

Nhiệt độ

33.7

20.7

35.0

20.2

34.0

20.5

Lượng mưa

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

47.7

87.8

38.2

87.8

36.8

87.3DỰ BÁO TRƯỜNG NHIỆT TỪ 6-9/1/2019


DỰ BÁO TRƯỜNG MƯA TỪ 6-9/1/2019

DỰ BÁO MƯA THEO TRẠM TỪ 6-9/1/2019

DỰ BÁO TRƯỜNG GIÓ, ÁP TỪ 6-9/1/2019