VIỆN KH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN VIỆN KH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HÂU
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÂN VIỆN
Tuần thứ 38 (Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018) 

 

Thứ

Ngày

LÃNH ĐẠO PHÂN VIỆN VÀ LÃNH ĐẠO PHÒNG

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Hai

17/9

PVT Phạm Thanh Long

7h00

Đi công tác Hậu Giang, Cần Thơ

Hậu Giang, Cần Thơ

Phó PVT Nguyễn Văn Hồng

14h00

Họp Phòng KH, BĐKH&MT về Xây dựng đề xuất các nhiệm vụ thuộc KHHĐ thực hiện NQ120. (T/P: Bà Ngọc chuẩn bị)

   P. 705

TP Lê Ánh Ngọc

 

Học   cao   cấp   chính   trị   đến   hết   ngày 20/9/2018

 

TP Trần Tuấn Hoàng

10h00

Làm việc với thầy Dũng trường ĐHKHTN

 

 

 

 

 

Ba

18/9

Lãnh đạo Phân viện

15h00

LĐPV kiểm tra hồ sơ thầu ĐTM Bình Thuận (T/P: Ông Kịch chuẩn bị)

    P. 804

TP Trần Tuấn Hoàng

 

Kiểm tra rà soát đt Trà Vinh.; hướng dẫn sinh viên

 

 

 

 

 

19/9

Lãnh đạo Phân viện

7h30

LĐPV tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 do Thành ủy TPHCM tổ chức (T/P: Bà Lan cùng dự)

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q3 – 39 Trần Quốc Thảo P6 - Q3

TP Trần Tuấn Hoàng

 

Kế hoạch đt Biến cố Mưa.

 

 

 

 

 

Năm

20/9

Lãnh đạo Phân viện

9h00

LĐPV nghe báo cáo nháp Dự án Sở Công thương Bình Thuận, Trà Vinh (T/P: P. KHMT, TVHV chuẩn bị)

   P. 804

TP Trần Tuấn Hoàng

 

 Làm việc cô Mariana thực tập sinh trung tâm QL nước và BĐKH

 

 

 

 

 

Sáu

21/9

Lãnh đạo Phân viện

7h30

LĐPV tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 do Thành ủy TPHCM tổ chức (T/P: Bà Lan cùng dự)

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q3 – 39 Trần Quốc Thảo P6 - Q3

TP Trần Tuấn Hoàng

 

 Rà soát kế hoạch khảo sát cống thoát nước TPHCM

 

 

 

 

 

Cập nhật 16h00 ngày 16 tháng 09 năm 2018

Lưu ý: P. KHDV liên hệ sắp xếp tổ chức hội thảo Bình Thuận(28/9), Trà Vinh (26/9)