VIỆN KH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN VIỆN KH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO PHÂN VIỆN

Tuần thứ 42 (Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016)

 

Thứ Ngày LÃNH ĐẠO PHÂN VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Hai 10/10 PVT Mai Văn Khiêm   Đi công tác Hà Nội
PPVT Nguyễn Văn Hồng   Học CC LLCT đến hết tuần  
PPVT Phạm Thanh Long 8h00 Dự khai mạc của đoàn đánh giá ISO phòng thí nghiệm (P.NC Môi trường cùng dự) P. 302
PPVT Phạm Thanh Long 15h00 Họp nhóm xây dựng đề cương An Giang (ông Nam, bà Hương báo cáo) P. 302
       
Ba 11/10 PPVT Phạm Thanh Long 8h30 Họp nhóm dự án VIETADAPT P. 003
PPVT Nguyễn Văn Hồng 14h00 Họp với chuyên gia đánh giá ISO Phòng thí nghiệm P.201
       
12/10  Lãnh đạo PV 8h30 Họp giao ban, TP: Trưởng/Phó phòng, Bí thư đoàn thanh niên P. 302
PPVT Phạm Thanh Long 8h30 Học CN LLCT Học viện Cán bộ TPHCM
PVT Mai Văn Khiêm 14h00  làm việc với Viện KH Thủy lợi miền Nam về dự án bdkh Tinh Thuận. Bà Ngọc chuẩn bị và mời P. 302
Lãnh đạo PV 16h00 làm việc với Phòng HCTH về hoạt động trạm Trà Nóc P. 101
       
Năm 13/10 PVT Mai Văn Khiêm 9h00 Dự seminar kết quả tham dự Hội thảo quốc tế. Ông Sơn chuẩn bị và báo cáo, các cán bộ quan tâm tham dự P. 302
PVT Mai Văn Khiêm 14h00 Làm việc về công tác chuẩn bị Hội thảo thảo khoa học Phân viện, TP. Lãnh đạo các Phòng. P. 302
PVT Mai Văn Khiêm 15h30 Nghe báo cáo kết quả hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ 2016. CNĐT chuẩn bị và báo cáo P. 302
       
Sáu 14/10 PPVT Phạm Thanh Long 9h00 Dự Hội đồng Bảo vệ luận án Tiến sỹ Trường ĐH KHTN TPHCM