Cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp

(HGO) - Ngày 29-11, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Phân viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh bảo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh Hậu Giang” đã tổ chức hội thảo và chuyển giao công nghệ cho 20 đơn vị, sở, ngành tỉnh.

                                  Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Hồng (đứng) trình bày báo cáo tham luận.

Tại đây, chủ nhiệm đề tài đã trình bày các nội dung thực hiện trong nghiên cứu là “Xây dựng bản tin mẫu về giám sát, đánh giá, dự báo và cảnh báo rủi ro hạn hán, ngập lụt, xâm nhập mặn và dịch bệnh dựa vào các thông tin thời gian và thông tin dự báo”. Bản tin được xây dựng có tên là Bản tin rủi ro thời tiết - khí hậu - Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. Bản tin sẽ cung cấp những thông tin về rủi ro thời tiết, khí hậu có thể xảy ra đối với ngành nông nghiệp do những biến động lớn của thời tiết, khí hậu gây nên. Qua đó, đề xuất các giải pháp khắc phục những rủi ro khí hậu đã được nêu trong các lịch: thời tiết - sâu bệnh - cây trồng; thời tiết - dịch bệnh trong chăn nuôi; thời tiết - dịch bệnh trong thủy sản.

Hội thảo còn đưa ra kết quả nghiên cứu về đặc điểm mưa lớn ở trạm Phụng Hiệp thời gian 1981-2015. Từ đó, ngành chức năng có thể đưa ra dự báo chính xác và khuyến cáo người dân trữ nước hoặc chọn loại cây trồng thích hợp. Ngoài ra, nội dung hội thảo còn xoay quanh chủ đề về ba loại lịch rủi ro khí hậu đối với cây trồng, dịch bệnh trong chăn nuôi và thủy sản; xác định tính mùa, sự tập trung của mưa ở vùng Cần Thơ - Hậu Giang; phân tích diễn biến thời tiết, thủy văn cực đoan những năm gần đây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh; thiết kế và xây dựng phần mềm giám sát và cảnh báo sớm rủi ro hạn hán, lụt, sâu bệnh, dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh.

Tin, ảnh: TRÚC LINH