BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 01/06/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 1/6/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 1/6/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36oC, nhiệt độ đêm là 25 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Trị An, Tân Sơn Nhất, Biên Hòa và Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Mưa to ở tất cả các trạm. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72.5 – 73,5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33 - 35oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh, Ba Tri và Châu Đốc, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc. Có mưa to ở Mộc Hóa, Càng Long, Sóc Trăng, Phú Quốc, Bạc Liêu, mưa vừa ở Cà Mau, Rạch Giá, Mỹ Tho, Ba Tri có mưa và không mưa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 73,5 – 74,5%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 2/6/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33 -35oC, nhiệt độ đêm là 25 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Trị An và Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Vũng Tàu và Côn Đảo có mưa to, các trạm còn lại có mưa vừa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 73,5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc. Có mưa to ở Mỹ Tho, Ba Tri, Càng Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, mưa vừa ở Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá và Mộc Hóa và không mưa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 73,5 – 74,5%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 1/6

Đêm 1/6

Ngày 2/6

Đêm 2/6

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

36,0

27,0

35,0

27,0

Lượng mưa (mm)

4,0

25,0

18,0

0,0

Ẩm (%)

 

60,0

85,0

60,0

85,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

36,0

26,0

35,0

26,0

Lượng mưa (mm)

3,0

26,0

18,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

86,0

61,0

86,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

36,0

27,0

35,0

27,0

Lượng mưa (mm)

5,0

25,0

17,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

86,0

61,0

86,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

36,0

27,0

35,0

27,0

Lượng mưa (mm)

4,0

20,0

18,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

85,0

61,0

85,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

35,0

26,0

34,0

26,0

Lượng mưa (mm)

3,0

24,0

18,0

0,0

Ẩm (%)

 

60,0

85,0

60,0

85,0

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

34,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

5,0

24,0

30,0

0,0

Ẩm (%)

 

60,0

86,0

60,0

86,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

30,0

35,0

0,0

Ẩm (%)

 

60,0

85,0

60,0

85,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

30,0

18,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

86,0

61,0

86,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

4,0

34,0

0,0

Ẩm (%)

 

62,0

86,0

62,0

86,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

62,0

86,0

62,0

86,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

0,0

30,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

82,0

61,0

86,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

4,0

30,0

35,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

86,0

61,0

86,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

4,0

25,0

35,0

0,0

Ẩm (%)

 

62,0

87,0

62,0

87,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

63,0

86,0

63,0

86,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

20,0

25,0

0,0

Ẩm (%)

 

62,0

86,0

62,0

86,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

62,0

86,0

62,0

86,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

18,0

15,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

86,0

61,0

86,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

24,0

32,0

24,0

Lượng mưa (mm)

12,0

18,0

15,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

87,0

61,0

87,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

18,0

20,0

0,0

Ẩm (%)

 

62,0

87,0

62,0

87,0