BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 06/04/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 6/4/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 6/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh và Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77 - 78.5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33 – 36 oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Ba Tri, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Càng Long, Ba Tri, Phú Quốc, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77.5 – 78%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 7/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 37oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77 - 79%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33 - 36oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Ba Tri, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Ba Tri, Cà Mau và Càng Long. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77 – 78.5%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 6/4

Đêm 6/4

Ngày 7/4

Đêm 7/4

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

34.0

27.0

34.0

27.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.2

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

81.0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

35.0

27.0

35.0

27.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

81.0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

36.0

26.0

37.0

26.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

75.0

79.0

75.0

79.0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

36.0

26.0

36.0

26.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

35.0

26.0

35.0

26.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

79.0

76.0

79.0

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

34.0

26.0

34.0

26.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.2

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

34.0

24.0

 

34.0

 

24.0

 

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

 

Ẩm (%)

 

77.0

 

80.0

 

77.0

 

81.0

 

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

35.0

25.0

35.0

25.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

35.0

25.0

35.0

25.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.1

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

81.0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

35.0

25.0

35.0

25.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

75.0

80.0

75.0

80.0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

36.0

24.0

36.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

75.0

80.0

75.0

80.0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

34.0

24.0

34.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

75.0

80.0

75.0

79.0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

34.0

24.0

34.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.1

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

33.0

24.0

33.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

79.0

76.0

79.0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

34.0

24.0

34.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

35.0

25.0

35.0

25.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

81.0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

34.0

25.0

34.0

25.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.2

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

33.0

24.0

33.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.2

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

81.0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

34.0

24.0

34.0

24.0

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.1

Ẩm (%)

 

76.0

80.0

76.0

80.0