BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 21/04/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 21/4/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 21/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34oC, nhiệt độ đêm là 25 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa và Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Có mưa rất to ở Vũng Tàu, Côn Đảo, Đồng Phú, Biên Hòa, mưa to ở Trị An và mưa vừa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77 – 78,5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31 - 33oC, nhiệt độ đêm là 23 - 26oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cần Thơ, Càng Long, Sóc Trăng và Cao Lãnh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc. Mưa vừa ở Cà Mau, Rạch Giá, Phú Quốc, có mưa ở Bạc Liêu và mưa nhỏ ở Châu Đốc, các trạm còn lại không có mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77,5 - 78%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 22/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31 -33oC, nhiệt độ đêm là 25 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, Trị An, Biên Hòa, Tây Ninh, Đồng Phú và Vũng Tàu, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Mưa vừa ở hầu hết các trạm, có mưa ở Tân Sơn Nhất. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77 - 79%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 30 - 33oC, nhiệt độ đêm là 23 - 26oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Sóc Trăng, Cao Lãnh, Càng Long và Cần Thơ, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc. Mưa vừa ở Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá, có mưa ở Bạc Liêu và mưa nhỏ ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 77 – 78,5%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 21/4

Đêm 21/4

Ngày 22/4

Đêm 22/4

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

5,0

10,0

0,0

3,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

81,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

3,0

37,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

81,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

34,0

27,0

33,0

27,0

Lượng mưa (mm)

7,0

60,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

75,0

79,0

75,0

79,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

34,0

27,0

33,0

27,0

Lượng mưa (mm)

1,0

26,0

0,0

17,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

2,0

50,0

0,0

17,0

Ẩm (%)

 

76,0

79,0

76,0

79,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

6,0

65,0

0,0

20,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

60,0

0,0

18,0

Ẩm (%)

 

77,0

80,0

77,0

81,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

1,0

0,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

1,0

0,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

81,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

75,0

80,0

75,0

80,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

32,0

26,0

32,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

2,0

0,0

Ẩm (%)

 

75,0

80,0

75,0

80,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

1,0

0,0

Ẩm (%)

 

75,0

80,0

75,0

79,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

1,0

0,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

76,0

79,0

76,0

79,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

32,0

24,0

32,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

5,0

1,0

5,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

26,0

32,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

2,0

0,0

2,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

81,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

25,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

20,0

3,0

12,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

30,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

18,0

4,0

10,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

81,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

31,0

25,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

32,0

6,0

15,0

Ẩm (%)

 

76,0

80,0

76,0

80,0