BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 23/03/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 23/03/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 23/03/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-38oC, nhiệt độ đêm là 23-26oC. Có nắng nóng diện rộng, tại các trạm Tân Sơn Nhất, Trị An, Biên Hòa, Tây Ninh và Đồng Phú nhiệt độ dao động từ 36-38oC. Ngày nắng nóng đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 59,5-63,5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33-36oC, nhiệt độ đêm là 23-24oC. Nắng nóng, trạm Càng Long có nhiệt đệt độ lên đến 36oC. Ngày nắng đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 61-68 %.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 24/03/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-38oC, nhiệt độ đêm là 23-26oC. Có nắng nóng diện rộng, tại các trạm Tân Sơn Nhất, Trị An, Biên Hòa, Tây Ninh và Đồng Phú nhiệt độ dao động từ 36-38oC. Ngày nắng nóng đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 59,5-63,5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33-36oC, nhiệt độ đêm là 23-24oC. Nắng nóng, trạm Càng Long có nhiệt đệt độ lên đến 36oC. Ngày nắng đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 61-68 %.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 23/3

Đêm 23/3

Ngày 24/3

Đêm 24/3

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

37,0

26,0

37,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

50,0

69,0

50,0

69,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

36,0

26,0

36,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

50,0

69,0

50,0

69,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

38,0

25,0

38,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

50,0

69,0

50,0

69,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

37,0

25,0

37,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

50,0

69,0

50,0

69,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

37,0

25,0

37,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

50,0

69,0

50,0

69,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

52,0

75,0

52,0

75,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

34,0

23,0

34,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

52,0

75,0

52,0

75,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

34,0

24,0

34,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

52,0

70,0

52,0

70,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

34,0

24,0

34,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

57,0

70,0

57,0

70,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

35,0

24,0

35,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

52,0

70,0

52,0

70,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

34,0

23,0

34,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

70,0

61,0

70,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

36,0

24,0

36,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

70,0

61,0

70,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

34,0

24,0

34,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

70,0

61,0

70,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

34,0

24,0

34,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

57,0

70,0

57,0

70,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

34,0

23,0

34,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

70,0

61,0

70,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

35,0

24,0

35,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

52,0

70,0

52,0

70,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

23,0

33,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

75,0

61,0

75,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

23,0

33,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

75,0

61,0

75,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

33,0

23,0

33,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

61,0

75,0

61,0

75,0