BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 26/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 26/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 26/10/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ. ngày 26/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.8-33.3oC. nhiệt độ đêm là 22.8-26.8oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Mưa rất to ở Đồng Phú, mưa to ở Vũng Tàu, Tây Ninh không mưa, Tân Sơn Nhất có mưa, các trạm còn lại mưa nhỏ. Độ ẩm trung bình vào khoảng 75.9-87.5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.2-33.7oC. nhiệt độ đêm là 23.8-27.4oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Bạc Liêu, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Mộc Hóa và Mỹ Tho. Mưa rất to ở Phú Quốc, Rạch Giá, Mộc Hóa, mưa vừa ở Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Càng Long, Cao Lãnh, có mưa ở Mỹ Tho, mưa nhỏ ở Bạc Liêu, Cà Mau và Ba Tri. Độ ẩm trung bình vào khoảng 71.75-81.45%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo. ngày 27/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 27.1-30oC. nhiệt độ đêm là 23.3-25.2oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Mưa rất to ở Đồng Phú, Vũng Tàu, Côn Đảo, xó mưa ở Biên Hòa, các trạm còn lại mưa to. Độ ẩm trung bình vào khoảng 75.9-87.5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 27.8-29.4oC. nhiệt độ đêm là 23.6-27.2oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Bạc Liêu, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Mộc Hóa và Mỹ Tho. Mưa rất to ở Phú Quốc, Rạch Giá, Mộc Hóa, mưa to ở Châu Đốc, Cà Mau, Bạc Liêu, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Cần Thơ, Sóc Trăng, mưa vừa ở Ba Tri, Càng Long. Độ ẩm trung bình vào khoảng 55.6-93.1%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 26/10

Đêm 26/10

Ngày 27/10

Đêm 27/10

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

33.3

24.1

28.6

25.0

Lượng mưa (mm)

0.0

5.5

32.2

0.9

Ẩm (%)

 

56.8

94.6

79.1

95.4

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

32.8

23.6

27.1

23.8

Lượng mưa (mm)

0.2

1.0

38.2

11.4

Ẩm (%)

 

55.7

96.1

88.1

98.9

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

31.9

23.6

28.6

23.7

Lượng mưa (mm)

0.0

2.9

5.6

3.2

Ẩm (%)

 

64.6

96.3

81.1

98.9

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

32.7

24.4

30.0

24.2

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

31.7

1.4

Ẩm (%)

 

58.2

94.4

72.6

97.8

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

29.7

22.8

28.2

23.3

Lượng mưa (mm)

42.3

18.2

78.4

25.7

Ẩm (%)

 

76.5

98.5

82.9

98.9

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

31.5

25.6

28.5

24.5

Lượng mưa (mm)

1.6

33.9

58.3

4.5

Ẩm (%)

 

66.5

92.1

83.4

92.6

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

28.8

26.8

28.0

25.2

Lượng mưa (mm)

0.0

0.3

59.3

42.6

Ẩm (%)

 

75.5

89.5

83.3

95.7

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

32.2

23.8

28.0

23.9

Lượng mưa (mm)

50.3

3.2

77.7

2.3

Ẩm (%)

 

58.4

95.2

87.6

98.6

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

32.6

23.8

29.3

24.1

Lượng mưa (mm)

3.9

3.5

27.3

6.9

Ẩm (%)

 

64.3

95.3

72.0

97.3

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

31.8

25.0

27.8

24.6

Lượng mưa (mm)

7.7

1.8

32.1

17.3

Ẩm (%)

 

68.2

95.2

84.4

96.5

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

32.0

24.4

30.2

23.6

Lượng mưa (mm)

0.7

0.0

16.0

6.9

Ẩm (%)

 

65.2

95.6

75.9

97.1

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

31.8

24.5

29.4

23.7

Lượng mưa (mm)

10.5

10.6

5.8

3.6

Ẩm (%)

 

65.0

95.2

78.1

96.3

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

32.5

23.9

28.8

23.8

Lượng mưa (mm)

0.0

17.5

21.9

9.9

Ẩm (%)

 

58.6

95.1

81.6

96.3

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

31.5

24.8

29.1

23.7

Lượng mưa (mm)

8.6

0.0

14.1

16.7

Ẩm (%)

 

67.5

95.4

80.7

95.9

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

33.7

26.3

28.7

25.1

Lượng mưa (mm)

0.0

0.3

45.3

0.3

Ẩm (%)

 

53.9

89.6

78.7

96.0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

32.8

24.9

30.7

24.6

Lượng mưa (mm)

15.5

0.0

41.9

6.0

Ẩm (%)

 

62.6

93.1

71.9

96.2

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

30.5

25.8

28.0

25.6

Lượng mưa (mm)

2.2

80.1

81.3

83.8

Ẩm (%)

 

74.6

92.3

80.3

91.7

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

29.2

27.4

28.9

27.2

Lượng mưa (mm)

12.2

88.1

74.3

65.1

Ẩm (%)

 

75.4

87.5

28.2

83.0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

32.5

25.7

29.4

24.2

Lượng mưa (mm)

0.0

0.3

48.4

0.5

Ẩm (%)

 

59.8

89.3

76.6

95.2