BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 23 / 09 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 23/09/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.1-31.9 o C. nhiệt độ đêm là 21.7-26.5 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú....
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 26 / 09 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 26/09/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.7-34.3 o C. nhiệt độ đêm là 22.3-25.7 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Biên...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 27/10/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 27/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.1-31.7  o C. nhiệt độ đêm là 22.4-27 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Đồng Phú mưa rất...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 26/10/2021 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 26/10/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 26/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.8-33.3 o C. nhiệt độ đêm là 22.8-26.8 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 25/10/2021 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 25/10/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 25/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.1-31.9 o C. nhiệt độ đêm là 21.7-26.5 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 24/10/2021 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 24/10/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 24/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.7-34.3 o C. nhiệt độ đêm là 22.3-25.7 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 10 / 03 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 10/03/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-36 o C, nhiệt độ đêm là 21-23 o C, nắng nóng ở Tân Sơn Nhất, Trị An, Biên Hòa, Tây Ninh và Đồng Phú với nhiệt độ lên đến...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 04 / 03 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 04/03/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-36 o C, nhiệt độ đêm là 21-23 o C, nắng nóng ở Biên Hòa với nhiệt độ lên đến 36 o C, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 22 / 02 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 22/02/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31-34 o C, nhiệt độ đêm là 19-22 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Biên Hòa....
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 19 / 02 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 19/02/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31-34 o C, nhiệt độ đêm là 17-22 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Biên Hòa....
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 08 / 02 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 08/02/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31-33 o C, nhiệt độ đêm là 22-24 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Côn Đảo và Vũng Tàu, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 03 / 02 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 03/02/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32-34 o C, nhiệt độ đêm là 19-22 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Côn Đảo, Biên Hòa và Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ...