Dự báo thời tiết bằng mô hình số ngày 22/04/2019

- Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

 

Ngày 22

Đêm 22

Ngày 23

Đêm 23

ĐNB

 

TPHCM

Nhiệt độ

37.1

26.8

39.2

26.3

Lượng mưa

0.0

0.0

3.7

0.0

Độ ẩm

39.2

85.9

29.6

82.4

Đồng Phú

Nhiệt độ

38.0

23.3

38.1

21.6

Lượng mưa

0.0

0.0

0.5

0.0

Độ ẩm

28.4

92.0

37.5

79.5

Phước Long

Nhiệt độ

36.1

22.4

36.8

20.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

35.6

90.8

36.6

74.6

Tây Ninh

Nhiệt độ

38.2

24.8

38.5

23.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.4

0.0

Độ ẩm

29.2

92.8

36.2

95.1

Bình Dương

Nhiệt độ

37.9

24.7

38.6

23.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

32.3

93.3

35.2

88.2

Biên Hòa

Nhiệt độ

34.9

24.3

36.3

23.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

45.1

94.5

49.5

93.6

BRVT

Nhiệt độ

31.8

28.6

32.5

28.1

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

67.4

80.9

67.1

80.5

Côn Đảo

Nhiệt độ

29.6

28.1

29.9

28.1

Lượng mưa

0.0

2.5

0.7

0.0

Độ ẩm

75.9

83.3

75.3

84.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐBSCL

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

37.8

24.2

39.2

24.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

32.2

95.7

32.7

95.6

Mỹ Tho

Nhiệt độ

34.9

25.0

36.2

24.1

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

46.6

89.6

45.4

96.8

Cao lãnh

Nhiệt độ

36.8

23.9

38.4

24.1

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

40.5

93.4

36.0

94.4

Ba tri

Nhiệt độ

35.6

23.8

37.0

22.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

47.6

94.9

38.3

94.4

Càng Long

Nhiệt độ

34.5

24.2

35.8

23.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

52.5

92.3

44.5

89.5

Châu Đốc

Nhiệt độ

36.8

24.9

38.4

25.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

8.4

Độ ẩm

39.2

86.6

34.3

89.1

Cần Thơ

Nhiệt độ

36.5

24.2

37.5

24.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

40.0

94.0

36.5

96.6

Sóc Trăng

Nhiệt độ

34.6

25.1

36.3

24.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

50.9

90.0

43.5

90.4

Rạch Giá

Nhiệt độ

35.8

23.9

38.1

25.0

Lượng mưa

1.0

0.0

0.9

0.0

Độ ẩm

46.9

91.9

37.2

94.4

Phú Quốc

Nhiệt độ

31.7

28.8

32.9

27.9

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

17.7

Độ ẩm

57.9

79.8

38.1

91.0

Bạc Liêu

Nhiệt độ

33.3

28.1

34.3

27.6

Lượng mưa

0.0

0.5

0.0

0.0

Độ ẩm

56.8

83.4

57.4

82.1

Cà mau

Nhiệt độ

34.7

25.8

35.5

25.1

Lượng mưa

0.0

0.1

0.0

0.0

Độ ẩm

49.0

88.7

52.3

91.1

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

36.7

26.3

39.3

25.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

41.3

88.3

30.5

84.6

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

36.8

23.5

39.6

22.0

Lượng mưa

0.0

0.0

0.8

0.0

Độ ẩm

39.1

96.3

29.5

89.7

Cần Giờ

Nhiệt độ

30.4

28.1

30.9

27.8

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

72.9

87.2

71.7

87.2

Củ Chi

Nhiệt độ

37.6

24.8

39.1

23.6

Lượng mưa

0.0

0.0

5.4

0.0

Độ ẩm

33.1

92.8

32.4

83.8

Dự báo trường nhiệt ở Nam Bộ
Dự báo trường nhiệt

Dự báo trường mưa ở Nam Bộ 

 Dự báo trường mưa

Dự báo mưa từng trạm ở Nam Bộ

Dự báo mưa trạm  

Dự báo trường gió, áp ở Nam Bộ

Dự báo trường áp