Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị ngày 08/11/2019

     VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Dự báo thời tiết 48 giờ (thời điểm dự báo – 00Z ngày 08/11/2019)

 

- Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

  (Giờ thực = UTC+7)

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 08

Đêm 08

Ngày 09

Đêm 09

ĐNB

 

TPHCM

Nhiệt độ

33.7

24.6

35.3

25.4

Lượng mưa

15.2

0.0

1.4

0.0

Độ ẩm

49.9

88.8

41.7

90.2

Đồng Phú

Nhiệt độ

32.1

22.7

32.8

22.7

Lượng mưa

0.1

12.6

0.0

0.0

Độ ẩm

56.3

98.8

51.0

86.7

Phước Long

Nhiệt độ

31.3

20.5

32.2

21.1

Lượng mưa

0.1

26.6

0.0

13.2

Độ ẩm

59.0

98.9

50.0

93.3

Tây Ninh

Nhiệt độ

32.9

23.4

32.9

23.4

Lượng mưa

0.0

21.6

0.0

0.0

Độ ẩm

53.2

97.1

56.9

94.9

Bình Dương

Nhiệt độ

32.5

23.2

33.5

23.1

Lượng mưa

3.2

2.3

0.4

0.0

Độ ẩm

56.7

95.3

49.5

96.1

Biên Hòa

Nhiệt độ

32.2

23.1

32.8

23.2

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

58.9

92.9

57.7

92.9

BRVT

Nhiệt độ

30.6

26.2

30.9

26.1

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

64.8

82.5

66.9

82.2

Côn Đảo

Nhiệt độ

29.6

27.7

29.2

25.8

Lượng mưa

0.0

0.7

0.2

47.8

Độ ẩm

71.7

77.7

76.4

95.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐBSCL

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

32.9

23.9

33.8

23.9

Lượng mưa

0.0

0.0

0.8

0.0

Độ ẩm

54.9

92.9

48.7

97.5

Mỹ Tho

Nhiệt độ

31.9

23.6

32.5

23.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

61.0

95.7

53.4

94.0

Cao lãnh

Nhiệt độ

33.2

23.7

33.5

23.5

Lượng mưa

0.0

7.2

0.0

0.0

Độ ẩm

54.4

98.9

49.9

96.4

Ba tri

Nhiệt độ

31.8

23.5

32.5

23.6

Lượng mưa

1.5

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

62.9

93.2

53.8

94.0

Càng Long

Nhiệt độ

31.4

23.3

32.1

23.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

62.8

91.6

54.7

92.6

Châu Đốc

Nhiệt độ

33.0

23.7

33.5

23.6

Lượng mưa

0.0

6.4

0.0

0.0

Độ ẩm

55.3

95.3

51.4

93.5

Cần Thơ

Nhiệt độ

32.3

23.1

33.1

23.4

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

57.8

98.4

47.1

96.7

Sóc Trăng

Nhiệt độ

31.5

23.3

32.2

23.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.2

0.0

Độ ẩm

66.7

92.2

59.1

97.3

Rạch Giá

Nhiệt độ

32.7

23.6

32.7

23.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.5

0.0

Độ ẩm

58.1

96.7

57.9

93.9

Phú Quốc

Nhiệt độ

30.5

24.3

30.3

26.3

Lượng mưa

0.0

24.3

0.0

4.3

Độ ẩm

64.5

96.2

32.8

91.5

Bạc Liêu

Nhiệt độ

32.3

25.7

32.3

25.5

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

6.4

Độ ẩm

60.1

86.3

59.1

94.2

Cà mau

Nhiệt độ

32.5

23.5

32.3

23.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

2.5

Độ ẩm

58.3

96.2

59.7

97.7

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

33.7

24.7

34.9

25.4

Lượng mưa

12.3

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

48.6

88.5

43.3

90.7

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

33.2

22.8

34.1

23.7

Lượng mưa

0.8

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

53.0

91.4

49.0

92.8

Cần Giờ

Nhiệt độ

29.5

25.9

29.8

25.9

Lượng mưa

0.0

6.9

0.0

0.0

Độ ẩm

66.0

88.0

67.4

88.0

Củ Chi

Nhiệt độ

32.7

23.3

33.8

23.3

Lượng mưa

0.0

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

54.1

95.7

47.9

95.6

 

Dự báo trường nhiệt ở Nam Bộ

 

Dự báo trường mưa ở Nam Bộ 

 

Dự báo mưa từng trạm ở Nam Bộ

 

Dự báo trường gió, áp ở Nam Bộ 

 

Dự báo được thực hiện với mục đích để người đọc tham khảo.