CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN SIHYMECC

Năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội chi Đoàn  lần thứ III tiến tới Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2017, năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Bác Hồ, đất nước, Thành phố, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội Đảng Thành phố, Toàn quốc; tiếp tục thực hiện kết luận 80-KL/TW ngày 25/12/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/07/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X.

Để chào mừng các sự kiện trên, chi đoàn thanh niên Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (SIHYMECC) đã tích cực phấn đấu hết mình, xung kích trong tất cả các lĩnh vực, sự kiện và công tác tình nguyện. Cụ thể các hoạt động Quý I gồm các hoạt động cơ bản sau:

-         Tham gia phục vụ trang trí đón tết nguyên Đán. Tham gia cùng lãnh đạo tặng quà cho các cán bộ về hưu của Phân viện.

-         Tích cực tham gia các chuyến khảo sát tại các tỉnh để hoàn thành gấp các đề tài dự án của Phân viện;

-         Tích cực trong các công tác, Hội thi do Đoàn Khối tổ chức như: Hội thi “Tự hào sử Việt”, thăm tặng quà cho bà mẹ Việt nam anh hùng.

-                   Phối hợp Quận/huyện tuyên tuyền “Bảo vệ môi trường, ứng phó với Biến đổi khí hậu”,  ra quân xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “An ninh – Văn minh – Tiết kiệm”. 

-         Phối hợp Quận 7 thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, neo đơn gặp hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-03.

-         Tổ chức văn nghệ, thi bóng bàn chào mừng Đại hội chi bộ Phân viện.

 

Tin bài: Thanh niên sihymecc