Đại hội Công nhân, Viên chức, Người lao động

Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, người lao động và tổng kết năm 2015, đề ra phương hướng cho năm học mới, sáng ngày 08/03/2016, tại hội trường Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016. 

 

Ngày 08 tháng 03 năm 2016, Phân viện (SIHYMECC) đã trang trọng tổ chức chương trình Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bảo Thạnh  – Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH, đồng chí Châu Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Phân viện. 

Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016: 

-  Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016 của Phân viện trưởng 

- Báo cáo công tác Công đoàn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của BCh Công đoàn 

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016 của BCH Chi đoàn  

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.

-  Báo cáo công khai tài chính năm 2015.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, tham gia ý kiến các báo cáo và Quy định về định mức sử dụng kinh phí chi tiêu nội bộ 2015; các Quy chế như: Thi đua khen thưởng; chi tiêu nội bộ của các đơn vị; phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn về việc nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động.

Hội nghi đã tổ chức kết nạp 7 đoàn viên công đoàn mới. Hội nghị đã bầu đoàn viên ưu tú 6 tháng cuối năm 2015 (đ/c Dương Thị Mộng Thắm, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Chí Ngoan) giới thiệu cho đảng.

Công đoàn cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng và biểu dương những cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2015. Năm 2016  là năm bản lề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI. Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2016, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn thể công chức, viên chức, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao./.

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban Lãnh đạo với bài học và kinh nghiệm đã rút ra, chúng ta tin tưởng với sự đoàn kết, dũng cảm đột phá dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có đủ bản lĩnh để vượt qua thách thức của đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, Phân viện sẽ hoàn thành xuất sắc công tác năm 2016.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Phân viện trưởng báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016

 

Lế kết nạp công đoàn viên mới năm 2016

 

Lãnh đạo và BCh Công đoàn tặng hoa cho cán bộ phụ nữ nhân ngày 8-3

 

Lãnh đạo Phân viện tặng giấy khen khích lệ các đồng chí hoàn thành tốt công tác năm

Tin bài: Thanh niên Sihymecc

 

  Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, người lao động và tổng kết năm 2015, đề ra phương hướng cho năm học mới, sáng ngày 08/03/2016, tại hội trường Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016.    Ngày 08 tháng 03 năm 2016, Phân viện (SIHYMECC) đã trang trọng tổ chức chương trình Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bảo Thạnh  – Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH, đồng chí Châu Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Phân viện. Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016: -  Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016 của Phân viện trưởng  - Báo cáo công tác Công đoàn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của BCh Công đoàn - Báo cáo tổng kết công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016 của BCH Chi đoàn - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016. -  Báo cáo công khai tài chính năm 2015. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, tham gia ý kiến các báo cáo và Quy định về định mức sử dụng kinh phí chi tiêu nội bộ 2015; các Quy chế như: Thi đua khen thưởng; chi tiêu nội bộ của các đơn vị; phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn về việc nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động. Hội nghi đã tổ chức kết nạp 7 đoàn viên công đoàn mới. Hội nghị đã bầu đoàn viên ưu tú 6 tháng cuối năm 2015 (đ/c Dương Thị Mộng Thắm, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Chí Ngoan) giới thiệu cho đảng. Công đoàn cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng và biểu dương những cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2015. Năm 2016  là năm bản lề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI. Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2016, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn thể công chức, viên chức, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao./. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban Lãnh đạo với bài học và kinh nghiệm đã rút ra, chúng ta tin tưởng với sự đoàn kết, dũng cảm đột phá dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có đủ bản lĩnh để vượt qua thách thức của đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, Phân viện sẽ hoàn thành xuất sắc công tác năm 2016. Một số hình ảnh tại buổi lễ: Ông Phân viện trưởng báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016   Lế kết nạp công đoàn viên mới năm 2016   Lãnh đạo và BCh Công đoàn tặng hoa cho cán bộ phụ nữ nhân ngày 8-3   Lãnh đạo Phân viện tặng giấy khen khích lệ các đồng chí hoàn thành tốt công tác năm Tin bài: Thanh niên Sihymecc