Ngày 27/12/2016, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực do ThS. Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì. Hội đồng nghiệm...
Họp nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “ Nghiên cứu biến động hình tháicửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực”   Sáng nay, ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại Phòng họp 301, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ...
Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Phân viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (29/6/1983 - 29/6/2018). Đồng thời, tổ chức Hội thảo khoa học về Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu. Về tham dự lễ kỷ niệm ngày...
Sáng ngày 22/09/2016, tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đánh giá về đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực” do ThS. Nguyễn Văn Hồng – Phó Phân viện trưởng-  Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí...
Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã diễn ra Hội thảo khoa học đề tài khoa học cấp cơ sở 2015: "Nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) trong việc đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai cho các vùng bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ" do Th.s. Phạm...
Để nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ, Phân viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường phía Nam (SIHYMETE) đã tiến hành xây dựng Quy định sinh hoạt khoa học. Quy định như sau: 1 lần/tuần, 1 phòng chuyên môn/tuần. Quy định này đã được xây dựng và lấy ý kiến của các phòng nghiên cứu trong...
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2012 -2014  [11/07/2014] Ngày 11/7/2014, tại Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam, đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng thủy văn, hải văn nhằm nâng cao chất lượng dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai,...
Ngày 30/11/2014, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng thủy văn, hải văn nhằm nâng cao chất lượng dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai, mã số TNMT.05.22 do TS. Bảo Thạnh - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và...
Ngày 30/5/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu của đề tài “Nghiên cứu các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp chính nhằm hướng tới xã hội cac - bon thấp” do TS. Bảo Thạnh, Phân viện Khoa học...
Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chính thức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là một trong số những đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực môi trường. Đáp ứng...
Ngày 21/7/2016, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai...
Ngày 24/06/2015, tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đã tổ chức họp nghiệm thu thuyết minh đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) trong việc đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai cho các vùng bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ  do Th.s. Phạm Thanh Long – Phó Phân viện trưởng,...