Hội thảo Đề tài khoa học cấp cơ sở 2015

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã diễn ra Hội thảo khoa học đề tài khoa học cấp cơ sở 2015: "Nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) trong việc đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai cho các vùng bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ" do Th.s. Phạm Thanh Long làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là (1) Ứng dụng phương pháp AHP trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do thiên tai gây ra tại các vùng bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ, áp dụng thí điểm cho các xã bãi ngang ven biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định; (2) Đề xuất các giải pháp thích ứng, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho các xã bãi ngang khu vực nghiên cứu.

 Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo.