Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2012 -2014

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2012 -2014 [11/07/2014]

Ngày 11/7/2014, tại Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam, đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng thủy văn, hải văn nhằm nâng cao chất lượng dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai, mã số TNMT.05.22 do TS. Bảo Thạnh - Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở được thành lập tại Quyết định số 12QĐ/KTTVMTPN ngày 04/07/2014 của Phân viện trưởng, Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam, Hội đồng gồm 8 thành viên do TS. Lương Quang Xô làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính là Phó chủ tịch Hội đồng.

Tham dự phiên họp về phía cơ quan tiếp nhận sản phẩm đề tài có ông Phan Thanh Minh – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ông Nguyễn Minh Giám – phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và đại diện các đơn vị chuyên môn của Phân viện.

Hội đồng nghiệm thu đã họp trong một buổi sáng để đánh giá toàn bộ kết quả thực hiện đề tài. Kết quả đánh giá đề tài đều đạt.

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một đề tài khá rộng và có tính thời sự cao về dự báo khí tượng thủy văn. Tập thể tác giả đã cố gắng nỗ lực rất lớn, và có sự phối hợp tốt với nơi tiếp nhận sản phẩm. Ngoài ra đề tài cũng đã đề xuất kiến nghị một vài hướng nghiên cứu tiếp tục trong quá trình nghiên cứu, phát triển tiếp theo từ sản phẩm và định hướng của đề tài cho hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.

 Một số kết quả chính về khoa học công nghệ của đề tài:

+ Về đào tạo và xuất bản: đề tài đã góp phần đào tạo 1 thạc sĩ, đã viết được các bài báo khoa học công bố trên các Tạp chí Khí tượng thủy văn và Tuyển tập kết quả KHCN Phân viện.

+ Đã thu thập được một cơ sở dữ liệu khá đầy đủ, bao gồm số liệu mưa, khí tượng như nhiệt độ, bốc hơi, gió,…, số liệu mực nước tại các trạm thủy văn của lưu vực sông Đồng Nai, số liệu lưu lượng trên các hồ chứa của lưu vực sông Đồng Nai.

+ Đã ứng dụng mô hình khí tượng WRF dự báo trường gió, khí áp, lượng mưa cho toàn bộ lưu vực sông Đồng Nai.

+ Đã thực hiện mô phỏng dòng chảy từ mưa của tất cả các lưu vực chính của sông Đồng Nai.

+ Đã ứng dụng mô hình động lực Delft3D và phương pháp phân tích điều hòa trong dự báo mực nước tại cửa sông trên hệ thống sông Đồng Nai.

+ Đã ứng dụng mô hình thủy lực dự báo mực nước cho 6 vị trí hạ lưu (Nhà Bè, Thủ Dầu Một, Phú An, Biên Hòa, Bến Lức, Tân An) của hệ thống sông Đồng Nai.

+ Đã thực hiện thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ dự báo mực nước tại 6 trạm thủy văn trên hệ thống sông Đồng Nai.

Một số hình ảnh tại lễ nghiệm thu đề tài: