Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chính thức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chính thức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là một trong số những đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực môi trường. Đáp ứng yêu cầu của Nghị định 127/2014/NĐ – CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã làm các hồ sơ năng lực xin cấp phép (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phương pháp) đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cụ thể: 


- Về chức năng, nhiệm vụ: Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có đủ tư cách pháp nhân – được cấp Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ ,đáp ứng yêu cầu của Nghị định 127/2014/NĐ – CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ về quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Về nhân sự: Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng: Người đứng đầu Tổ chức có trình độ TS; có cán bộ phân công đội quan trắc có trình độ Đại học chuyên ngành khoa học môi trường có nhiều năm kinh nghiệm công tác; có cán bộ QA/QC có trình độ chuyên ngành và có kinh nghiệm trên 6 năm làm việc,…

- Về điều kiện cơ sở vật chất: Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu được trang bị Phòng thí nghiệm đảm bảo diện tích, có trang thiết bị, phương pháp, hoá chất đáp ứng nhu cầu đề nghị cấp phép của Viện.

Sau thời gian làm việc tại Phòng Thí nghiệm và Tổ chức hội đồng thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số VIMCERTS 073 cho Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu theo Quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 06/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu luôn sẵn sàng phục vụ và mang tới cho Quý khách hàng một dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác của các kết quả khi trả cho khách hàng.