Kịch bản

Kịch bản Biến đổi khí hậu là giả định có cơ sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa KT-XH, GDP, phát thải khí nhà kính, Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Lưu ý rằng, kịch bản Biến đổi khí hậu khác với dự báo thời tiết và dự báo khí hậu là nó đưa ra quan điểm về mối ràng buộc giữa phát triển và hành động.

CÁC TIN, BÀI KHÁC