BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 25/01/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 25/01/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29 - 32oC, nhiệt độ đêm là 22-25oC, ngày nắng và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày khoảng 48%, ban đêm khoảng 63%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29-32oC, nhiệt độ đêm là 22-24oC, ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày khoảng 48%, ban đêm khoảng 63%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 26/01/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 30-34oC, nhiệt độ đêm là 21-23oC, ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày khoảng 48%, ban đêm khoảng 63%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 30-36oC, nắng nông ở Cần Thơ nhiệt độ lên đến 36oC, nhiệt độ đêm là 22-24oC, ngày nắng, đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày khoảng 48%, ban đêm khoảng 63%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 25/1

Đêm 25/1

Ngày 26/1

Đêm 26/1

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

32,0

24,0

33,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

32,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

61,0

45,0

61,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

34,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

30,0

23,0

31,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

45,0

62,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

31,0

24,0

32,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

29,0

22,0

30,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

63,0

48,0

63,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

29,0

22,0

30,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

30,0

23,0

31,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

30,0

23,0

31,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

30,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

62,0

47,0

62,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

32,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

32,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

32,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

30,0

23,0

36,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

67,0

62,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

30,0

23,0

31,0

23,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

31,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

63,0

45,0

63,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

32,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

22,0

33,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

31,0

23,0

32,0

22,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0