Ngày nước thế giới 2016: Nước và việc làm

Hiện nay, gần một nửa số người lao động trên thế giới – khoảng 1,5 tỷ người - làm việc trong lĩnh vực liên quan đến nước. Song hàng triệu người đang làm các công việc có liên quan đến nguồn nước còn chưa được công nhận và chưa được bảo vệ bởi các quyền lao động cơ bản. Và điều này cần phải được thay đổi.

Ngày nước thế giới được Liên Hiệp Quốc chọn tổ chức hàng năm vào ngày 22-3 là một dịp để tập trung sự chú ý về tầm quan trọng của nước ngọt và ủng hộ cho việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên nước ngọt.

Ngày nước thế giới được đề xuất từ năm năm 1992 tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED). Một năm sau đó, năm 1993, Ngày nước thế giới đầu tiên được tổ chức. Mỗi năm, Ngày nước thế giới nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của nước ngọt, trong năm 2015, Ngày nước thế giới có chủ đề "Nước sạch và phát triển bền vững", năm 2016 là "Nước sạch và việc làm", dự kiến chủ đề năm 2017 và 2018 là "Nước thải" và "Giải pháp thiên nhiên cho nước".

Theo dự kiến, từ ngày 17 đến ngày 24/3/2016 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động  hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2016 với các nội dung chính như sau:  Triển lãm ảnh chào mừng Ngày Nước thế giới 2016; Hội thảo khoa học; Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nước thế giới 2016; Lễ Mit tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2016 tại thành phố Thanh Hóa; Phát sóng Trailer giới thiệu về Ngày Nước thế giới 2016; Treo băng rôn, poster về Ngày nước thế giới 2016 trên các tuyên phố chính tại Thành phố Thanh Hóa. 
Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới quy mô cấp tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 Nguồn: Báo Tuổi trẻ