Thành tựu nghiên cứu Hợp tác Quốc tế

   Các dự án hợp tác quốc tế: 

       Phân viện KTTV&MT phía Nam đã tham gia cùng các cơ quan khác nhau thực hiện các dự án quốc tế sau:


1.    Dự án “Tăng cường kỹ thuật Khí tượng Nông nghiệp” do UNDP tài trợ.

2.    Dự án “Qui hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” do Ủy ban sông Mê kông tài trợ.

3.    Dự án “Đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của mực nước biển dâng ở dải ven bờ Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

4.    Dự án “Hợp tác nghiên cứu Vịnh Thái Lan” do IOC/WESTPAC tài trợ.

5.    Dự án “Nghiên cứu ô nhiễm biển từ sông” do UNESCO tài trợ.

6.    Dự án quốc tế: ”Ứng dụng dự báo khí hậu trong sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL” do START tài trợ, 2002-2003.

7.    Dự án phối hợp với START Đông Nam Á (AIACC AS07): “Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa ở ĐBSCL - Ảnh hưởng tới cộng đồng và các biện pháp thích nghi”, 2003-2004.

8.    Khảo sát, điều tra, đánh giá tác động môi trường phục vụ dự án cầu Mỹ Thuận, 2004.

9.    Khảo sát, đánh giá tác động môi trường phục vụ xây dựng cảng Cái Mép – Thị Vải, 2004-2005.

10.  Khảo sát, điều tra, đánh giá tác động môi trường phục vụ dự án cầu Phú Mỹ, 2005.

11.  Dự án "Những hướng đi tương lai về sự lưu chuyển nước và carbon băng qua Đông Nam Á đến biển Nam Trung Quốc" do SEA START tài trợ, 2005-2006.

12.  Dự án “Nghiên cứu thành phố lớn Cơ chế thống nhất qui hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi khí hậu toàn cầu” do Liên bang Đức tài trợ, 2008.

13.  Dự án hợp tác Việt Nam- Hà Lan về “Quy hoạch tổng thể ĐBSCL - Nghiên cứu và đánh giá môi trường nước ĐBSCL trong bối cảnh Biến đổi khí hậu”, 2010-2011.

14.  Dự án “Nghiên cứu tiền khả thi hệ thống xe buýt nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”, tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA (2010-2012).

15.  Dự án “Tăng cường nâng cao năng lực quản lý nguồn nước, thí điểm tại cụm công nghiệp Tân Quy, TP. HCM (2011)”, Thuộc dự án JICA 2011.

16.  Dự án “Tăng cường nâng cao năng lực quản lý nguồn nước, thí điểm tại cụm công nghiệp cụm công nghiệp Phong Phú, TP. HCM (2012)”. Thuộc dự án JICA 2012.

17.  Dự án “Tăng cường nâng cao năng lực quản lý nguồn nước, Kiểm kê nguồn ô nhiễm, vẽ bản đồ nguồn ô nhiễm tỉnh BRVT (2012)”. Thuộc dự án JICA 2012.

18.  Dự án “Khảo sát ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên sông Hậu phục vụ cho tiền khảo sát xây dựng nâng cấp nhà máy cấp nước TP. Cần Thơ”, Thuộc dự án JICA 2012.

19.  Dự án “Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với Biến đổi Khí hậu vùng ven biển Việt Nam, do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ (2011-2013).