Bản tin dự báo sóng khu vực Nam Bộ từ ngày 02-01-2019 đến ngày 06-01-2019

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 02/01/2019 – 07/01/2019:

Bằng việc sử dụng mô hình Mike 21 SW để dự báo sóng cho khu vực biển Nam bộ. Độ cao sóng cực đại của sóng biển là quan trọng nhất trong những đặc trưng của sóng, vì những sóng lớn thường gây nguy hiểm đối với tàu thuyền và các công trình ven biển.

Quy trình tính toán, xử lý dữ liệu và dự báo sóng đã được thiết lập, qua đó rút ngắn thời gian dự báo sóng và thường xuyên hơn.

Bản tin dự báo sóng dưới đây được cung cấp bởi phòng Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Thời gian dự báo từ ngày 02/01/2019 – 07/01/2019. Mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả để việc dự báo mang lại ý nghĩa và hoàn thiện hơn.

DỰ BÁO SÓNG CỰC ĐẠI KHU VỰC NAM BỘ BẮT ĐẦU LÚC 7G00 NGÀY 02/01/2019

Vùng biển

Dự báo 24 giờ

Dự báo 48 giờ

Dự báo 72 giờ

Mức độ nguy hại

Độ cao (cm)

Hướng

Độ cao (cm)

Hướng

Độ cao (cm)

Hướng

Ninh Thuận

57 – 330

Đông Đông Bắc

328 – 352

Đông Đông Bắc

291 – 334

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Bình Thuận

33 – 118

Đông Đông Nam

99 – 120

Đông Đông Nam

90 – 112

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Vũng Tàu

32 – 322

Đông Nam

233 – 331

Đông Đông Nam

201 – 260

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Tp. HCM

50 – 316

Đông Đông Bắc

244 – 347

Đông Đông Nam

200 – 273

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Tiền Giang

56 – 311

Đông Đông Bắc

248 – 350

Đông Đông Nam

200 – 271

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Trà Vinh

57 – 505

Đông Đông Bắc

333 – 470

Đông

290 – 345

Đông

Có nguy hại

Bến Tre

56 – 315

Đông Đông Bắc

252 – 342

Đông Đông Nam

198 – 268

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Bạc Liêu

56 – 516

Đông Đông Bắc

250 – 457

Đông Đông Nam

204 – 276

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Cà Mau

56 – 530

Đông Đông Bắc

302 – 551

Đông Đông Nam

210 – 302

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Kiên Giang

56 – 310

Bắc Đông Bắc

168 – 300

Đông Đông Bắc

100 – 185

Đông Đông Nam

Có nguy hại

Côn Đảo

56 – 876

Đông  Đông Bắc

322 – 612

Đông Đông Nam

279 – 325

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Đại Hùng

56 - 911

Đông Đông Bắc

340 - 567

Đông Đông Nam

289 - 358

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

Vùng biển

Dự báo 96 giờ

Dự báo 120 giờ

Mức độ nguy hại

Độ cao (cm)

Hướng

Độ cao (cm)

Hướng

 

 

Ninh Thuận

261 – 288

Đông Đông Bắc

250 – 298

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

 

Bình Thuận

85 – 107

Đông Đông Nam

84 – 117

Đông Đông Nam

Có nguy hại

 

Vũng Tàu

186 – 228

Đông Đông Nam

188 – 258

Đông Nam

Có nguy hại

 

Tp. HCM

188 – 240

Đông Đông Nam

189 – 263

Đông Nam

Có nguy hai

 

Tiền Giang

183 – 237

Đông Nam

185 – 256

Đông Đông Nam

Có nguy hại

 

Trà Vinh

261 – 311

Đông

299 – 325

Đông

Có nguy hại

 

Bến Tre

182 – 231

Đông Đông Bắc

185 – 247

Đông Đông Nam

Có nguy hại

 

Bạc Liêu

181 – 256

Đông

212 – 266

Đông

Có nguy hại

 

Cà Mau

182 – 225

Đông Đông Nam

205 – 237

Đông

Có nguy hại

 

Kiên Giang

74 – 109

Đông Đông Nam

65 – 106

Bắc Đông Bắc

Có nguy hại

 

Côn Đảo

278 – 343

Đông Đông Bắc

334 – 392

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

 

Đại Hùng

303 – 353

Đông Đông Bắc

340 – 392

Đông Đông Bắc

Có nguy hại

 

KẾT QUẢ TRƯỜNG DỰ BÁO SÓNG BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21 SW

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 24 giờ (7 giờ ngày 03/01/2019)

 

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 48 giờ (7 giờ ngày 04/01/2019) 

 

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 72 giờ (7 giờ ngày 05/01/202019)

 

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 96 giờ (7 giờ ngày 06/01/2019)

 

Kết quả tính toán độ cao sóng lớn nhất cho dự báo 120 giờ (7 giờ ngày 07/01/2019)