Tạp chí KTTV 6-2017

MỤC LỤC

1) Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm
: Nghiên cứu đánh giá và dự tính điều kiện khô hạn theo chỉ số SPI cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

2)Nguyễn Văn Thắng
: Nghiên cứu xây dựng đường cong IDF cho các vùng mưa thuộc miền bắc Việt Nam

3) Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Thị bảy, Trần Thị Kim, Lê Ngọc Tuấn: Nguy cơ xâm nhập mặn các sông chính tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng

4) Mai Văn Khiêm, Trương Thị Thanh Thủy: 
Nghiên cứu ứng dụng thông tin khí hậu phục vụ du lịch ở Việt Nam dựa vào chỉ số căng thẳng tương đối (RSI)

5) Nguyễn bá Dũng
: Nghiên cứu xây dựng mô hình số bề mặt nước ngầm lưu vực sông Ba phục vụ công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước

6) Trần Kim Châu, Đỗ Xuân Khánh:
Tính toán cân bằng nước lưu vực Sesan cho đợt hạn hán lịch sử 2015 - 2016

7) Trương Vân Anh, Nguyễn Thu Hiền, Đặng Quốc Khánh: Nghiên cứu đánh giá lượng dòng chảy sông Đà từ Trung Quốc vào Việt Nam phục vụ cho bài toán quy hoạch và quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Đà

8) Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp và thủy văn tháng 5 năm 2017 -
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và
biến đổi khí hậu

9) Thông báo kết quả quan trắc môi trường không khí tại một số tỉnh, thành phố tháng 5 năm 2017 -
Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường

(Nguồn Tạp chí KTTV)