BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 12/01/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 12/01/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 12/01/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 33oC, nhiệt độ đêm là 19-20oC. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày thấp từ 45-48%, ban đêm độ ẩm từ 60-62%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31-33oC. Nhiệt độ đêm là 20-23oC. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày thấp từ 45-48%, ban đêm độ ẩm từ 60-63%.

Dự báo 48 giờ, ngày 13/01/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28 - 29oC, nhiệt độ đêm là 16-19oC. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày thấp từ 45-48%, ban đêm độ ẩm từ 60-62%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 26-27oC. Nhiệt độ đêm là 10-20oC, nhiệt độ đêm thấp nhất ở trạm Ba Tri và Mỹ Tho. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày thấp từ 45-48%, ban đêm độ ẩm từ 60-63%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 12/1 

Đêm 12/1

Ngày 13/1

Đêm 13/1

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

33,0

19,0

29,0

17,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

33,0

19,0

29,0

18,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

61,0

45,0

61,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

33,0

19,0

29,0

18,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

33,0

19,0

28,0

16,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

45,0

62,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

32,0

19,0

28,0

19,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

33,0

20,0

29,0

18,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

63,0

48,0

63,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

33,0

20,0

29,0

18,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

32,0

22,0

27,0

19,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

20,0

27,0

10,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

45,0

60,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

33,0

20,0

26,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

62,0

47,0

62,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

32,0

22,0

27,0

10,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

32,0

23,0

27,0

19,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

      0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

32,0

23,0

26,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

32,0

23,0

26,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

45,0

62,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

32,0

23,0

26,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

23,0

26,0

19,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

63,0

45,0

63,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

20,0

26,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

20,0

26,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

31,0

20,0

27,0

19,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0