BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 19/01/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 19/1/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 19/1/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28 - 30oC, nhiệt độ đêm là 17 - 19oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa và Trị An, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú và Tây Ninh. Có mưa to ở Đồng Phú, ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày vào khoảng 48%, độ ẩm ban đêm vào khoảng 63%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28 - 31oC, nhiệt độ đêm là 18 - 21oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh và Mỹ Tho, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Mộc Hòa. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 52,5 – 54,5%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 20/1/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 27 -29oC, nhiệt độ đêm là 18 - 20oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Mộc Hóa. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 52,5 – 55,5%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 26 - 28oC, nhiệt độ đêm là 20 - 21oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Mộc Hóa, Mỹ Tho và Cao Lãnh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Mộc Hóa, Ba Tri và Càng Long. Ngày và đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày vào khoảng 48%, độ ẩm ban đêm vào khoảng – 63%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 19/6

Đêm 19/6

Ngày 20/6

Đêm 20/6

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

29,0

19,0

29,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

30,0

19,0

28,0

19,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

61,0

45,0

61,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

30,0

18,0

29,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

29,0

17,0

28,0

18,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

45,0

62,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

29,0

17,0

28,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

29,0

19,0

27,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

63,0

48,0

63,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

28,0

19,0

27,0

18,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

28,0

18,0

28,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

20,0

28,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

31,0

19,0

28,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

62,0

47,0

62,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

29,0

20,0

27,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

29,0

20,0

27,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

29,0

19,0

27,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

47,0

60,0

47,0

60,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

29,0

20,0

26,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

62,0

45,0

62,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

29,0

20,0

27,0

20,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

60,0

45,0

60,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

29,0

19,0

26,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

45,0

63,0

45,0

63,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

28,0

20,0

27,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

28,0

20,0

26,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

29,0

21,0

27,0

21,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

48,0

60,0

48,0

60,0