BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 27/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 27/10/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ. ngày 27/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.1-31.7 oC. nhiệt độ đêm là 22.4-27oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Đồng Phú mưa rất to, mưa to ở Vũng Tàu, Tân Sơn Nhất, mưa vừa ở Trị An, Biên Hòa, có mưa ở Tây Ninh và không mưa ở Côn Đảo. Độ ẩm trung bình vào khoảng 76.3-86.6%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.4-33.6oC. nhiệt độ đêm là 24-27.3oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Bạc Liêu, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Càng Long. Phú Quốc mưa rất to, mưa to ở Rạch Giá, Cao Lãnh, Mộc Hóa, mưa vừa ở Mỹ Tho, Ba Tri, Châu Đốc, có mưa ở Bạc Liêu, Cần Thơ, mưa nhỏ ở Cà Mau, Càng Long, Sóc Trăng không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 73-81.75%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo. ngày 28/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.5-32.2oC. nhiệt độ đêm là 22.8-26.9oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Mưa vừa ở Đồng Phú, Vũng Tàu, có mưa ở Tân Sơn Nhất, mưa nhỏ ở Biên Hòa và không mưa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 76.3-86.6%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.3-32.6oC. nhiệt độ đêm là 23.4-27.1oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cà Mau, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Ba Tri. Phú Quốc mưa rất to, mưa to ở Mỹ Tho, mưa vừa ở Rạch Giá, Bạc Liêu, Càng Long và Ba Tri, có mưa ở Cao Lãnh, Cần Thơ, mưa nhỏ ở Sóc Trăng, các trạm còn lại không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 59.3-85%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 27/10

Đêm 27/10

Ngày 28/10

Đêm 28/10

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

30.7

24.2

32.1

24.8

Lượng mưa (mm)

30.5

0.0

7.8

0.0

Ẩm (%)

 

67.6

95.8

57.8

94.8

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

31.4

23.6

31.2

23.4

Lượng mưa (mm)

14.2

0.2

4.6

0.0

Ẩm (%)

 

67.1

98.8

61.1

97.9

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

31.7

23.1

31.1

23.5

Lượng mưa (mm)

16.0

0.0

1.4

0.0

Ẩm (%)

 

64.5

98.9

61.5

97.2

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

31.5

23.4

32.2

23.3

Lượng mưa (mm)

4.7

1.0

0.1

0.0

Ẩm (%)

 

63.3

97.2

59.1

98.9

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

30.3

22.4

30.0

22.8

Lượng mưa (mm)

45.9

28.7

17.9

2.7

Ẩm (%)

 

71.0

100.0

71.1

98.9

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

31.4

26.3

30.8

26.2

Lượng mưa (mm)

27.1

0.0

9.7

0.0

Ẩm (%)

 

69.1

92.3

70.6

88.3

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

29.1

27.0

28.5

26.9

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

75.9

88.4

82.7

90.5

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

30.6

24.0

31.5

24.1

Lượng mưa (mm)

26.6

0.1

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

71.3

97.3

60.3

97.6

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

32.2

24.0

31.1

24.1

Lượng mưa (mm)

23.7

0.9

34.7

0.0

Ẩm (%)

 

62.0

95.0

62.5

97.1

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

30.7

24.5

31.0

24.3

Lượng mưa (mm)

22.6

11.6

3.6

0.0

Ẩm (%)

 

72.3

98.0

64.5

96.1

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

31.9

24.2

31.7

23.4

Lượng mưa (mm)

12.6

0.0

10.2

0.0

Ẩm (%)

 

63.0

95.9

64.9

98.9

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

32.1

24.0

32.0

23.6

Lượng mưa (mm)

2.6

0.0

11.9

0.0

Ẩm (%)

 

60.2

95.0

62.7

97.3

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

32.4

24.3

32.5

23.5

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.9

0.2

Ẩm (%)

 

58.6

96.2

60.7

98.3

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

32.0

24.2

31.3

23.7

Lượng mưa (mm)

0.0

4.7

5.0

0.0

Ẩm (%)

 

60.5

97.3

68.1

98.9

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

33.6

26.3

31.7

25.9

Lượng mưa (mm)

7.5

0.1

10.4

0.0

Ẩm (%)

 

53.3

92.7

70.1

92.4

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

31.7

24.3

31.7

24.5

Lượng mưa (mm)

12.8

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

61.7

94.6

60.8

88.8

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

30.2

26.0

29.4

26.0

Lượng mưa (mm)

0.0

49.1

4.1

12.3

Ẩm (%)

 

74.2

89.3

78.6

91.4

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

29.4

27.3

29.3

27.1

Lượng mưa (mm)

44.1

43.4

41.3

39.9

Ẩm (%)

 

73.3

86.2

30.0

88.6

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

32.1

24.6

32.6

24.4

Lượng mưa (mm)

0.9

0.0

0.1

0.0

Ẩm (%)

 

60.3

96.2

59.0

95.1