HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 03 tháng 2 năm 2015, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH (SIHYMECC) đã trang trọng tổ chức chương trình Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bảo Thạnh  – Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH, đồng chí Châu Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

-         Báo cáo công tác Công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

-         Báo cáo tổng kết công tác Đoàn Thanh niên năm 2014 và phương hướng, kế hoạch năm 2015,

-         Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015; 

-         Báo cáo công khai tài chính năm 2014 và Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ 2015.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, tham gia ý kiến các báo cáo và Quy định về định mức sử dụng kinh phí chi tiêu nội bộ 2015; các Quy chế như: Thi đua khen thưởng; chi tiêu nội bộ của các đơn vị; phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn; về thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ của Công đoàn và các giải pháp cải cách hành chính… nâng cao đời sống cho cán bộ, đoàn viên.

Hội nghi đã tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn mới (Đ/c Dương Mộng Thắm, và đồng chí Trí). Hội nghị đã bầu đoàn viên ưu tú 6 tháng cuối năm 2014 (đ/c Nguyễn Hồng Thoa, Phạm Chí Ngoan) giới thiệu cho đảng.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra cho nhiệm kỳ tới và các đồng chí được đề cử và đạt số phiếu bầu là: đ/c Bùi Chí Nam, đ/c Nguyễn Văn Trọng, đ/c Nguyễn Văn Tín.

Năm vừa qua công đoàn cơ sở đã đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết tại Trà Nóc, Cần Thơ và năm nay công đoàn tiếp tục phát động đóng góp xây nhà Đại đoàn kết năm 2015.

Trong khí thế thi đua sôi nổi cùng cả nước kỷ niệm những ngày Lễ lớn của dân tộc trong năm 2015, Công đoàn cơ sở SIHYMECC công bố các Quyết định khen thưởng và biểu dương những cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2014, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2015, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn thể công chức, viên chức, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao./.

Tin bài: Thanh niên Sihymecc