Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị ngày 28/09/2019

     VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


Dự báo thời tiết
48 giờ (thời điểm dự báo – 00Z ngày 28/09/2019)

 

- Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

                      (Giờ thực = UTC+7)

 

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 28

Đêm 28

Ngày 29

Đêm 29

ĐNB

 

TPHCM

Nhiệt độ

33.8

23.7

33.6

24.7

Lượng mưa

53.8

2.7

13.0

4.9

Độ ẩm

54.2

98.9

56.7

98.9

Đồng Phú

Nhiệt độ

32.7

21.5

32.8

22.5

Lượng mưa

31.9

0.0

0.0

5.6

Độ ẩm

56.9

94.8

55.3

94.9

Phước Long

Nhiệt độ

32.4

19.9

32.5

20.1

Lượng mưa

5.5

0.0

0.0

1.1

Độ ẩm

57.0

92.1

53.3

95.0

Tây Ninh

Nhiệt độ

33.8

22.8

33.6

23.6

Lượng mưa

0.0

2.2

0.0

0.0

Độ ẩm

55.4

98.9

51.0

98.9

Bình Dương

Nhiệt độ

33.7

22.6

33.3

24.0

Lượng mưa

6.6

0.0

11.2

0.0

Độ ẩm

52.3

97.8

52.5

98.5

Biên Hòa

Nhiệt độ

33.0

23.0

32.8

24.3

Lượng mưa

7.1

0.1

2.3

0.1

Độ ẩm

59.8

98.9

58.9

98.8

BRVT

Nhiệt độ

30.7

25.2

30.6

26.1

Lượng mưa

0.0

0.0

8.4

0.0

Độ ẩm

68.1

85.3

71.1

84.7

Côn Đảo

Nhiệt độ

28.8

26.5

28.1

26.5

Lượng mưa

0.0

2.2

0.0

0.0

Độ ẩm

76.1

87.9

83.4

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐBSCL

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

33.7

23.1

33.2

23.7

Lượng mưa

34.0

4.5

0.0

0.0

Độ ẩm

56.2

94.4

56.5

98.9

Mỹ Tho

Nhiệt độ

32.7

23.7

32.8

24.2

Lượng mưa

0.0

4.2

2.5

0.2

Độ ẩm

59.5

98.9

56.9

98.9

Cao lãnh

Nhiệt độ

33.2

22.7

33.5

23.4

Lượng mưa

30.3

6.9

11.4

0.0

Độ ẩm

58.0

92.5

55.4

98.5

Ba tri

Nhiệt độ

32.7

23.3

32.5

23.8

Lượng mưa

0.0

6.2

0.0

0.0

Độ ẩm

57.5

98.8

57.9

98.8

Càng Long

Nhiệt độ

32.3

23.3

32.2

23.6

Lượng mưa

0.0

4.0

0.0

0.1

Độ ẩm

59.5

98.8

58.5

98.8

Châu Đốc

Nhiệt độ

33.2

23.2

33.4

24.2

Lượng mưa

4.8

0.6

1.3

0.0

Độ ẩm

57.9

98.9

55.4

95.3

Cần Thơ

Nhiệt độ

32.7

23.7

32.9

23.4

Lượng mưa

2.7

0.4

0.0

0.0

Độ ẩm

56.4

95.6

58.4

98.9

Sóc Trăng

Nhiệt độ

32.3

23.4

31.8

23.7

Lượng mưa

0.0

5.9

1.3

0.0

Độ ẩm

60.2

98.8

66.6

98.8

Rạch Giá

Nhiệt độ

32.1

22.8

32.8

23.7

Lượng mưa

32.8

0.0

22.7

9.2

Độ ẩm

63.5

98.9

61.6

98.9

Phú Quốc

Nhiệt độ

29.9

25.9

30.1

25.5

Lượng mưa

0.0

3.1

0.0

5.9

Độ ẩm

62.2

93.8

32.8

91.6

Bạc Liêu

Nhiệt độ

32.4

24.6

31.3

25.9

Lượng mưa

28.0

15.7

17.7

0.0

Độ ẩm

60.8

98.8

68.1

92.6

Cà mau

Nhiệt độ

31.5

23.4

31.4

23.7

Lượng mưa

7.6

6.1

0.0

0.0

Độ ẩm

62.5

98.9

66.5

98.9

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

33.8

24.7

33.1

25.1

Lượng mưa

47.8

1.3

40.8

8.1

Độ ẩm

52.4

95.3

58.5

93.8

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

33.5

23.3

33.4

24.0

Lượng mưa

20.8

0.0

3.1

2.8

Độ ẩm

57.9

98.9

58.3

97.1

Cần Giờ

Nhiệt độ

29.1

25.2

29.0

24.7

Lượng mưa

0.0

17.3

0.0

0.0

Độ ẩm

75.0

94.8

77.2

98.9

Củ Chi

Nhiệt độ

33.6

22.6

33.2

24.1

Lượng mưa

9.0

0.0

1.7

0.0

Độ ẩm

54.3

98.2

52.4

98.8

 

Dự báo trường nhiệt ở Nam Bộ

 

Dự báo trường mưa ở Nam Bộ 

 

Dự báo mưa từng trạm ở Nam Bộ

 

Dự báo trường gió, áp ở Nam Bộ 

 

Dự báo được thực hiện với mục đích để người đọc tham khảo.